Dit zijn voorbeelden van situaties die niet zijn toegestaan bij het wonen van een huurwoning. Dit wordt gezien als woonfraude en dat is een ernstige zaak. Want hierdoor staan woningzoekenden langer op een wachtlijst. Woonfraude is bovendien een risico voor een veilige, schone en prettige woonomgeving. U kunt onderstaand woonfraude bij ons melden.

Woonfraude: Illegale activiteit melden

Direct een illegale activiteit melden

Nu melden

Grote gevolgen

Woonfraude wordt actief bestreden door Elan Wonen. In het geval van fraude wordt een zware straf opgelegd. Pleegt een huurder woonfraude dan raakt hij in alle gevallen zijn woning kwijt. Ook wordt een hoge boete opgelegd. De gevolgen van woonfraude zijn door ons vastgelegd in de Algemene voorwaarden huurovereenkomst.

Wat valt onder woonfraude?

Als huurder van Elan Wonen is het niet toegestaan om:

  • uw woning door te verhuren aan een ander.

  • familie, vrienden of anderen te laten inwonen zonder toestemming van Elan Wonen.

  • uw woning leeg te laten staan.

  • zonder toestemming van Elan Wonen te ruilen van woning.

  • een huurwoning te gebruiken als opslagruimte of bedrijfsruimte.

  • in uw woning hennepplanten te kweken of andere drugs te maken. Ook drugshandel is verboden.

  • uw woning aan toeristen te verhuren (bijvoorbeeld via Airbnb).

  • een kamer van de huurwoning te verhuren zonder onze toestemming. Download het formulier via deze link om kamerverhuur aan te vragen.

Samen met andere woningcorporaties, politie en de gemeenten Haarlem en Heemstede pakken wij woonfraude hard aan. Zo willen wij betaalbare huurwoningen beschikbaar houden voor mensen die dit daadwerkelijk nodig hebben.
Woonfraude melden is daarom in ieders belang. Dat van u, van uw buren én van ons. Uiteraard gaan we voorzichtig om met uw melding van woonfraude. Dit kan daarom ook anoniem via onderstaande meldknop.

U kunt woonfraude ook melden bij de wijkregisseur, via klantenservice@elanwonen.nl of door ons te bellen: (023) 515 98 59.

Vervalsingen

Wanneer u voor het verkrijgen van een woning van ons papieren heeft vervalst of laten vervalsen, dan is dit fraude. U heeft dan bewust verkeerde informatie gegeven om voor de woning in aanmerking te komen. Een huurovereenkomst die onder invloed van bedrog en/of dwaling tot stand is gekomen, is vernietigbaar. Elan Wonen doet altijd aangifte van fraude in geschrifte bij de politie en meldt dit bij Woonservice.

Wat mag u wél met uw huurwoning doen?

Wilt u een kamer verhuren? Een familielid laten inwonen? Of tijdelijk ergens anders wonen? Dat kan allemaal. Maar u moet wel schriftelijk toestemming vragen aan Elan Wonen. Dit kan via de pagina Contact. Als u geen toestemming vraagt én van ons krijgt, dan kunt u uw huis kwijtraken en een boete krijgen.

Huisbewaarderschap aanvragen

Dan zijn er mogelijkheden om iemand in uw woning te laten wonen voor minimaal 3 maanden en maximaal 1 jaar.

Wilt u tijdelijk ergens anders wonen?

Meer weten?