Illegale activiteit melden

Samen met andere woningcorporaties, politie en de gemeenten Haarlem en Heemstede pakken wij woonfraude hard aan. Zo willen wij betaalbare huurwoningen beschikbaar houden voor mensen die dit daadwerkelijk nodig hebben. Woonfraude melden is daarom in ieders belang. Dat van u, van uw buren én van ons. Uiteraard gaan we voorzichtig om met uw melding van woonfraude. Dit kan daarom ook anoniem. U kunt woonfraude ook melden bij uw wijkregisseur, via klantenservice@elanwonen.nl of door ons te bellen: (023) 515 98 59.

Nu melden

Samen met de politie hebben wij de afgelopen jaren diverse hennepplantages in onze woningen opgerold. We werken hierin nauw samen en dat maakt de pakkans groter.

Welke regels zijn er?

Als u een woning huurt van Elan Wonen zijn daar bepaalde regels aan verbonden. Eén van deze regels is dat u, in uw woning, geen hennep of wiet mag kweken. Een hennepkwekerij leidt tot overlast en gevaar. Doe dit dus niet, want dit is niet toegestaan en u raakt hierdoor ook uw woning kwijt. Bij ontdekking van een hennepplantage gaan wij over tot een gerechtelijke procedure tot beëindiging van de huurovereenkomst. Naast de schade in de woning, kost een dergelijke procedure de bewoner ook veel geld.

Heeft u misschien schulden?

Soms komt het voor dat een bewoner een hennepplantage begint om schulden af te lossen. Beter is het om bij schulden zo snel mogelijk hulp in te schakelen, zoals het Sociaal Wijkteam. Met hen kan er gekeken worden hoe deze schulden in te lopen. Dat is beter dan het risico te lopen de woning kwijt te raken. Voor meer informatie over het Sociaal Wijkteam verwijzen wij u naar sociaalwijkteamhaarlem.nl

Vermoedt u woonfraude?

Denkt u dat iemand woonfraude, zoals het telen van hennep, pleegt in een woning van Elan Wonen? Geef dit dan door aan onze Klantenservice door het formulier Melden overlastklacht op deze pagina in te vullen. Of bel naar het telefoonnummer (023) 515 98 59 of stuur een e-mail naar klantenservice@elanwonen.nl. Uiteraard gaan we vertrouwelijk met uw melding om.

Natuurlijk kunt u het ook doorgeven aan de politie via het telefoonnummer 0900-8844 of via Misdaad Anoniem (0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl).

Meer weten?

Download onze folder Overlast voor meer tips.

Meer weten?