Gemeente Haarlem en woningcorporaties willen meer grip op sociale woningbouw in Hart voor Oostpoort

Geplaatst op
Ondertekening-Hart_van_Oostpoort

Gemeente Haarlem onderzoekt de komende maanden samen met de woningcorporaties Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen hoe ze hun samenwerking kunnen intensiveren om meer grip te krijgen op de sociale woningbouw. Voor de gebiedsontwikkeling van Hart voor Oostpoort gaan de gemeente en corporaties intensief samenwerken. De partijen ondertekenden hiervoor 22 juni 2023 een afsprakenbrief om samen een Programma van Eisen vast te stellen voor de bouw van sociale huurwoningen in Hart voor Oostpoort.

Duidelijkheid over rol corporaties

Eén van de afspraken is dat de verhuur van sociale huur in Hart voor Oostpoort via de drie corporaties verloopt. De gemeente kan hierop sturen omdat ze hier vrijwel alle grond in eigendom heeft. Als grondeigenaar kan de gemeente ook vooraf de prijs en condities bepalen waarvoor corporaties na oplevering woningen kunnen afnemen bij de ontwikkelaar. Deze afspraken geven vanaf het begin duidelijkheid over de rol en positie van woningcorporaties in Hart voor Oostpoort.

Woningen blijvend betaalbaar

Haarlem kiest bewust voor woningcorporaties als afnemer van de sociale huurwoningen. Deze afspraken moeten garanderen dat de woningen ook op termijn betaalbaar blijven. Afgesproken is dat de drie de corporaties elk een derde van de sociale huurwoningen voor hun rekening nemen.

Sociale woningvoorraad op peil

Ook willen corporaties en gemeente meer regie op de sociale woningvoorraad. Haarlem wil uitsluiten dat het aantal sociale huurwoningen over een aantal jaar weer afneemt, bijvoorbeeld omdat verhuurders de huurprijzen op termijn flink verhogen. Bovendien wil de gemeente de mogelijkheid hebben om bouwkavels aan corporaties kunnen toewijzen. Hiermee wil ze voorkomen dat de woningbouwproductie stil komt te liggen in economisch mindere tijden.

Woningbouw Hart voor Oostpoort

In Hart voor Oostpoort komen 1.000 woningen waarvan 40% sociale woningbouw. Het gebied wordt stapsgewijs in deelgebieden ontwikkeld. Een eerste project hier is de bouw van 100 appartementen op kavel 1F. Kavel 1F is het eerste woningbouwproject in de bocht van de Diakenhuisweg. De helft hiervan is sociale huur, de andere helft middeldure huur of koop. De gemeente ontving van het Rijk met de regeling voor de Woningbouwimpuls 6,5 miljoen euro om betaalbare woningbouw op deze locatie te versnellen. De bouw van kavel 1F gaat eind 2024 van start. Eerder ontving Haarlem al bijdragen voor de ontwikkelzones Zuidwest, Europaweg en Zijlweg-West.

Sociale woningbouw Haarlem

Haarlem wil meer dan 3.000 nieuwe sociale huurwoningen bouwen tot 2030. In de periode van 2022 tot 2025 bouwen de corporaties gezamenlijk 1.490 nieuwe huurwoningen. Daarna komen er tot 2030 nog eens 1.690 huurwoningen bij. Op sommige locaties is het nodig om een deel van de bestaande huurwoningen te slopen en vervangen door nieuwbouw. Het totale aantal sociale huurwoningen In Haarlem groeit daarmee met 600 woningen tot 2025 en nog eens met 1.300 woningen tot 2030. Een flinke toename van het aantal betaalbare huurwoningen in Haarlem.

Deel dit nieuws

Overig nieuws

SIG ondertekening 1

Ondertekening samenwerking Stichting SIG en Elan Wonen

Op maandag 18 september 2023 ondertekenden Stichting SIG en Elan Wonen een samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwbouw aan de Schipholweg in Haarlem. SIG is een organisatie voor ondersteuning van mensen met een beperking. SIG-bestuurder Jan Kroft: “We zijn er trots op dat we 20 cliënten in een nieuwe woning kunnen huisvesten en hen samen met goede begeleiding een mooie volgende stap kunnen bieden. Op een mooie locatie en ook nog eens op loopafstand van onze Buurtwinkel Hof van Leijh.”
Lees meer
10

Kijkmiddag in J.J. Hamelinkstraat

Tussen de Schipholweg en J.J. Hamelinkstraat in Haarlem bouwt Elan Wonen 3 woonblokken. Hier worden 198 sociale huurwoningen met 1-, 2- en 3-kamerwoningen neergezet. Maandag 4 september konden de eerste kandidaat-huurders de woningen bekijken. Deze woningen worden vanaf het najaar in fases opgeleverd.
Lees meer
Betalingsachterdstand

Huurtoeslag over 2022 aanvragen? Doe dat vóór 1 september

Huurtoeslag. Misschien had u er in 2022 ook recht op, maar heeft u het niet aangevraagd. Laat geen geld liggen en maak op toeslagen.nl/kaniktoeslagkrijgen een proefberekening. Dan ziet u meteen hoeveel toeslag u kunt krijgen. Vergeet daarna niet om de huurtoeslag aan te vragen. Dat kan nog tot en met 1 september via Mijn Toeslagen.
Lees meer