Wat hebben we gedaan?

Lees onze jaarverslagen:

Maken we onze beloftes waar?

Prestatieafspraken

Gemeentes, woningcorporaties en hun huurdersorganisaties streven een gemeenschappelijk doel na: het zorg dragen voor voldoende en kwalitatief goede woningen in een prettige woon- en leefomgeving voor bewoners en woningzoekenden met een laag of bescheiden inkomen. Vanuit dit gemeenschappelijke doel hebben genoemde partijen met elkaar prestatieafspraken gemaakt.

Visitatierapport 2018-2021

In 2022 heeft de visitatiecommissie van Raeflex de maatschappelijke prestaties, het vermogensbeheer en de governance van Elan Wonen beoordeeld. Wij zijn er trots op dat de visitatiecommissie tot de conclusie is gekomen dat Elan Wonen ruim voldoende presteert. Lees meer in het volledige Visitatierapport 2018-2021.