Corporate Governance

Om ervoor te zorgen dat Elan Wonen goed geleid wordt, zijn wetgeving, regels en codes voor woningcorporaties gemaakt. Dit vormt samen onze Corporate Governance.

Aedes Code

Elan Wonen is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Aan het lidmaatschap van Aedes is het onderschrijven van de AedesCode gekoppeld. Door zich te binden aan de AedesCode laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren.

Governance Code woningcorporaties 2020

De Governance Code is een integraal onderdeel van de AedesCode. Elan Wonen voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen van de Governance Code. Op enkele onderdelen wijken we af. Een motivatie daarvoor staat aangegeven in het jaarverslag.

Beoordeling door Autoriteit woningcorporaties 

Vanuit de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jaarlijks alle woningcorporaties. Het gaat zowel om het financiële als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit. De financiële beoordeling van Elan Wonen vindt u in de Oordeelsbrief (L0231). Meer informatie leest u op website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Governance structuur

Onze governance structuur staat beschreven in een aantal documenten. Deze zijn te downloaden:

Visie toezicht en besturen

:

welke visie heeft de bestuurder en de raad van commissarissen op het toezicht en besturen van Elan Wonen?

Statuten 

:

hoe is de interne structuur opgezet? Wat zijn de bevoegdheden en de verplichtingen?

Bestuursreglement

:

wat doet het bestuur van Elan Wonen en volgens welke regels? 

Werkwijze raad van commissarissen

:

wat doet de raad van commissarissen. Waaraan moeten de raadsleden voldoen, hoe werkt de raad?

Rooster afreden en (her)benoeming raad van commissarissen

:

wanneer zijn de commissarissen benoemd, herbenoemd en wanneer treden zij af? 

Governance jaaragenda

:

wanneer bespreekt de raad van commissarissen de onderwerpen uit de Governance Code?

Integriteitsbeleid

:

inzicht in de voorzieningen en maatregelen ter bevordering van het integer handelen bij Elan Wonen.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden