Aedes Code

Elan Wonen is lid van Aedes, de brancheorganisatie van woningcorporaties. Aan het lidmaatschap van Aedes is het onderschrijven van de AedesCode gekoppeld. Door zich te binden aan de AedesCode laten woningcorporaties zien waarvoor zij staan, waarop zij aanspreekbaar zijn, dat zij kwaliteit bieden en dat zij zich willen verantwoorden naar de omgeving waarin zij opereren.

Governance Code woningcorporaties 2020

De Governance Code is een integraal onderdeel van de AedesCode. Elan Wonen voldoet in het algemeen aan de aanbevelingen van de Governance Code. Op enkele onderdelen wijken we af. Een motivatie daarvoor staat aangegeven in het jaarverslag.

Beoordeling door Autoriteit woningcorporaties

Vanuit de Woningwet 2015 beoordeelt de Autoriteit woningcorporaties (Aw) jaarlijks alle woningcorporaties. Het gaat zowel om het financiƫle als het toezicht op rechtmatigheid, governance en integriteit. De beoordeling van Elan Wonen vindt u in de Oordeelsbrief (L0231). Meer informatie leest u op website van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Governance structuur

Onze governance structuur staat beschreven in een aantal documenten. Deze zijn te downloaden: