Formulier Aanvragen woningruil

Gegevens die wij van de ruilkandidaat nodig hebben:

  • Geldig legitimatiebewijs.
  • Inkomensverklaring 2020, gratis via de belastingtelefoon 0800-0543.
  • Inkomstengegevens van de laatste drie maanden. 
  • Verhuurdersverklaring (niet ouder dan 1 maand), op te vragen bij uw verhuurder. Of een eigendomsbewijs van uw koopwoning, hypotheekoverzicht met WOZ-waarde.
  • Als u zelfstandige bent, hebben wij een kopie van een definitieve of voorlopige aanslag van de belastingdienst nodig. Deze aanslag mag niet ouder zijn dan 1 jaar.  
  • Uittreksel bevolkingsregister (historisch overzicht) van de laatste tien jaar.
  • Inschrijving gemeente van uw meeverhuizende kind(eren).

U kunt de kopieën hieronder uploaden of per post opsturen naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.

Gegevens van de huurder van Elan Wonen
Aanhef*
Volgende stap
Gegevens van de ruilkandidaat
Aanhef
Volgende stap
Documenten

U kunt de kopieën hieronder uploaden of per post opsturen naar Elan Wonen, Postbus 1646, 2003 BR Haarlem.