Elan Wonen vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke woning. Ook als je een laag of bescheiden inkomen hebt. Ook als je daarnaast te maken hebt met fysieke of psychische beperkingen, of kampt met andere persoonlijke of sociale problemen. En ook als je een nieuwkomer in Nederland bent. Voor deze grote en diverse groep mensen bouwen en beheren wij sociale huurwoningen die passen bij hun mogelijkheden en behoeften. Daarnaast bieden we aan mensen met een middeninkomen ook vrije sectorwoningen. Zo vergroten wij de kans van woningzoekenden op het vinden van een geschikte woning in Haarlem of Heemstede. Daar zijn we trots op en daarvoor zetten we ons iedere dag met veel plezier en energie in.

Onze speerpunten

Wij hebben de volgende beleidsspeerpunten geformuleerd voor de komende jaren:

  • Elan Wonen bouwt: wij investeren voornamelijk in nieuwbouw van compacte woningen met een lage huurprijs, zodat mensen die een sociale huurwoning zoeken sneller een geschikte woning kunnen vinden.

  • Elan Wonen geeft thuis: wij komen onze afspraken na en maken onze beloftes waar. Wij luisteren goed naar de wensen, behoeften en ervaringen van onze huurders zodat we hoogwaardige diensten leveren die door huurders worden gewaardeerd.

  • Elan Wonen werkt samen: wij nemen het initiatief om nieuwe of intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan met alle partijen die op enige manier kunnen bijdragen aan onze doelstellingen.


Bij elk van deze speerpunten besteden we in het bijzonder aandacht aan senioren en mensen die zorg aan huis nodig hebben. Dat vormt een belangrijk onderdeel van onze missie.

ANBI

Elan Wonen is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Ons RSIN-nummer is 802 935 412.