In Meerwijk worden de eerste duurzame stappen gezet. De betrokken partijen, zoals de gemeente Haarlem, infraspecialist nieuwe energie Firan, Equans, Elan Wonen en Ymere, zijn bezig met de verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet, vergunningen en het verkrijgen van subsidies. Omdat de openbare ruimte in Meerwijk de komende jaren opnieuw wordt ingericht is dit een goed moment om ook de voorzieningen van een warmtenet aan te leggen. Want dan hoeft de grond maar één keer open voor werkzaamheden.

Wanneer de uitwerking van het ontwerp, vergunningen en subsidies zijn geregeld, is de volgende stap om de woningen van onze huurders aan te sluiten op het warmtenet. Hiervoor gaan wij eerst in gesprek met onze huurders om meer uitleg te geven over het warmtenet en wat dit voor hen betekent.

Veelgestelde vragen

Wij kunnen ons voorstellen dat er veel vragen zijn over een warmtenet. In onderstaand overzicht geven wij antwoord op de meest gestelde vragen.

Wat is een warmtenet?

Een warmtenet is een leidingenstelsel dat warmte van de bron naar de afnemer (bijv. onze huurders) brengt. Woningen en bedrijven kunnen op een duurzame manier gebruikmaken van verwarming en hebben op ieder gewenst moment warm water. 

Waarom investeert Elan Wonen in een warmtenet?

Aardgas raakt op. Dit betekent dat het duurder wordt én dat er minder aardgas beschikbaar is. Daarnaast is aardgas niet milieuvriendelijk, want het draagt bij aan de opwarming van de aarde. Een warmtenet is daarom een veel beter alternatief voor het milieu én onze huurders.

Wat zijn de gevolgen van een warmtenet voor de huurders van Elan Wonen?

Een warmtenet is heel betrouwbaar in het gebruik.

De gevolgen in huis én in gebruik zijn niet groot. De warmte en het warme water hebben dezelfde temperatuur als wat men gewend is van aardgas.

Gaan huurders meer betalen voor een warmtenet?

De prijzen voor warmte zijn nu nog gekoppeld aan de gasprijzen. Maar deze wet wordt in de nabije toekomst aangepast. Dan worden de prijzen van warmte en aardgas losgekoppeld. Voor warmtenetten komt dan een nieuwe prijsopbouw en een nieuwe manier van indexeren van de kosten.

Wat gaan huurders merken van de overgang van gas naar duurzame warmte?

Onze huurders gaan hier weinig tot niets van merken. Het comfort van warmte in de woning blijft hetzelfde. Wel worden radiatoren gecontroleerd en opnieuw ingeregeld. Dit is binnen 1 dag gedaan.

Bij de aansluiting op een warmtenet is het een belangrijke eis dat de temperatuur in de woning hetzelfde is als wat men gewend is bij gas. Bewoners regelen de temperatuur in huis via een thermostaat, en/of knoppen op de radiatoren.

Wordt ook het kookgas uit de woning gehaald?

Dit is wel een wens van Elan Wonen. Dit scheelt huurders veel geld door het wegvallen van het vastrecht van de gasaansluiting.  

Wat is de planning van de aanleg van een warmtenet?

Een exacte planning is nu nog niet bekend. Naar verwachting wordt eind 2024 een besluit genomen over het warmtenet. Dan is ook meer bekend over de planning.  

De komende periode gaan alle betrokken partijen, zoals de gemeente Haarlem, infraspecialist nieuwe energie Firan, Equans, Elan Wonen en Ymere, verder aan de slag met de verdere uitwerking van het ontwerp van het warmtenet, vergunningen en het verkrijgen van subsidies. Als aan alle condities wordt voldaan, dan kan de aanleg van het warmtenet van start gaan. Elan Wonen brengt haar huurders op tijd op de hoogte van verdere ontwikkelingen. 

Wanneer gaan huurders meer weten over het warmtenet en de gevolgen in hun woning?

Op dit moment worden verschillende zaken nog verder onderzocht. Zoals hier meer duidelijkheid over is, gaat Elan Wonen haar huurders verder informeren over het warmtenet.

Wilt u meer weten?

Stuurt u ons dan een e-mail met uw vragen over het warmtenet. Wij nemen dan contact met u op om uw vragen te beantwoorden.

U kunt uw mail sturen naar: communicatie@elanwonen.nl