Warmtelevering door ista

U gaat uw appartement huren van Elan Wonen. De warmte in de woning komt van blokverwarming met een collectieve cv-ketel. Deze warmte wordt geleverd door energieleverancier Four Energy. Ieder jaar ontvangt u de afrekening van uw gebruik van onze partner ista.

Wat betekent dit voor mij?

  • U betaalt uw voorschot stookkosten direct aan ista en niet aan Elan Wonen;
  • ista stelt de jaarlijkse afrekening voor het verbruik van warmte op. ista verrekent ook het bedrag dat u teveel of te weinig heeft betaald;
  • U heeft inzicht in uw verbruik dankzij de istawebportal.nl en de app van ista;
  • Elan Wonen blijft wel eigenaar van uw cv-ketel. Ook blijft Elan Wonen verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw cv-ketel.

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de samenwerking tussen ista, Four Energy en Elan Wonen? Bekijk dan hieronder of het antwoord staat in de veelgestelde vragen.

1. Wat doet istaDES?

istaDES is een dochterbedrijf van ista Nederland. istaDES is een specialist op het gebied van het verwarmen van woningen. Van het afrekenen van de stookkosten met de bewoner tot het regelen van het onderhoud van de energie-installatie. Belangrijk is dat de installatie goed blijft functioneren. istaDES stuurt de installateur aan voor het verhelpen van storingen. Ook houdt istaDES de storingen bij en kijkt waar verbeteringen in de installatie nodig zijn.

2. Wat doet ista?

ista maakt in opdracht van Elan Wonen de afrekening van uw warmte- en/of waterverbruik. Uw woning is voorzien van een verwarmingssysteem dat is aangesloten op een collectieve cv installatie voor alle bewoners van het gebouw waarin u woont. Om de totale kosten van de gemeenschappelijke cv installatie zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn meters geplaatst om uw warmte- en/of waterverbruik zo nauwkeurig mogelijk te meten. Wanneer ista na afloop van de afrekenperiode de meterstanden, de bewonersgegevens en de warmtetarieven compleet heeft, gaat zij de afrekeningen maken.

Er wordt weleens gedacht dat ista een energiebedrijf is. Dat is niet zo. ista is een onafhankelijk bedrijf dat zorgt voor de plaatsing van de meters, de registratie van de meterstanden, het onderhoud van de meters en het maken van de individuele afrekeningen.

3. Wie is Four Energy?

Four Energy levert duurzame energie aan consumenten en bedrijven in heel Nederland. Dit doen zij door het aanleggen en uitbaten van warmtenetten. De warmte komt altijd uit de directe omgeving. Lokale producenten van duurzame warmte worden namelijk gekoppeld aan woningen en kantoren die de warmte afnemen. Op deze manier wil Four Energy woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij maken en een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland.

Meer weten over Four Energy? Bezoek de website www.fourenergy.nl

4. Wat betekent dit financieel voor mij?

Ieder jaar stelt Elan Wonen samen met istaDES/Four Energy de warmtetarieven vast. istaDES verwacht, in samenwerking met Four Energy, concurrerende energietarieven te kunnen berekenen. Dit heeft als gevolg een voordeliger energierekening voor u.

5. Waarom krijgen wij dit voordeel? Moeten we dan voor een andere dienst meer betalen?

Nee, u gaat door het lagere warmtetarief niet meer betalen voor andere diensten. Het voordeel van het lagere warmtetarief komt, omdat istaDES en Four Energy hierover afspraken hebben gemaakt.

6. Word ik met deze leveringsovereenkomst zelf (financieel) verantwoordelijk voor alle kosten aan het verwarmings-/ en warm tapwaterinstallatie?

Nee, u bent niet verantwoordelijk voor de kosten van gebreken, reparaties en onderhoud aan de collectieve installatie. Deze kosten zijn voor istaDES en/of Elan Wonen. Wij vragen u wel gebreken aan de installatie in uw eigen woning of daarbuiten te melden aan istaDES.

7. Waarom is er een samenwerking tussen Elan Wonen en istaDES?

Het wordt voor woningcorporaties steeds lastiger om zelf alles te regelen voor een goede en voordelige warmtelevering aan hun huurders. Dit heeft ook te maken met veranderende wetgeving en de kennis die zij moeten bijhouden van energie-installaties. Daarom gaan veel woningcorporaties op zoek naar een partner die dit kan overnemen. Elan Wonen heeft deze partner gevonden in istaDES.

Door de samenwerking met istaDES kan Elan Wonen een betaalbare prijs voor de warmtelevering garanderen.

8. Waarom heb ik een leveringsovereenkomst met Four Energy?

Wettelijk gezien is Four Energy verplicht om met u een leveringsovereenkomst af te sluiten. Hierin staan de met Elan Wonen overeengekomen tarieven en de voorwaarden waaraan Four Energy moet voldoen.

Download via deze link de leveringsovereenkomst.
Download via deze link de leveringsvoorwaarden. 

9. Heeft de bewonersraad ingestemd met deze samenwerking?

De bewonersraad van Elan Wonen heeft haar akkoord gegeven op de samenwerking met istaDES. Met deze samenwerking ziet de raad grote voordelen:

  • Huurders krijgen toegang tot een website en een app waarmee het warmteverbruik goed in de gaten kan worden gehouden.
  • De jaarlijkse afrekening wordt verstuurd via ista. Hierdoor hebben huurders eerder duidelijkheid. Ook ontvangen huurders eventueel teveel betaalde stookkosten sneller op hun rekening.
  • Huurders hebben voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen over warmtelevering binnen het complex. Bel bij vragen istaDES als de radiator bijvoorbeeld niet goed warm wordt of als er vragen zijn over de eindafrekening van de warmtekosten.
  • istaDES is op het gebied van het verwarmen van woningen een specialist. Jaarlijks stellen istaDES en Elan Wonen de warmtetarieven vast. istaDES verwacht dat zij 10 tot 20% korting op de tarieven kunnen geven. Dit hangt uiteraard ook af van de ontwikkeling van de gasprijzen.

10. Ik ben niet het hele jaar huurders van de woning. Hoe zit het met de ingangsdatum van mijn afrekening?

U kunt de ingangsdatum op de leveringsovereenkomst wijzigen in de ingangsdatum van uw huurcontract. Ook krijgt ista van Elan Wonen uw verhuizing door voor het maken van de afrekening.

Wanneer u de huur opzegt, zegt u ook automatisch deze overeenkomst met ista en Four Energy op.

11. Waarom zijn er warmtekostenverdelers op de radiatoren geplaatst?

De warmtekostenverdelers zijn op de radiatoren geplaatst om het warmteverbruik van alle bewoners in het gebouw te meten. Op die manier kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk verdeeld worden. Iedere bewoner betaalt dus wat hij/zij aan warmte verbruikt heeft.

12. Hoe krijg ik inzicht in mijn verbruik tijdens het stookseizoen?

Uw meterstanden worden door ista op afstand uitgelezen. Het verbruik kunt u zelf via de website www.istawebportal.nl en een app inzien. U ziet zowel het totaalverbruik van uw woning als het verbruik per radiator. Ook kunt u uw verbruik vergelijken met het gemiddelde verbruik in het gebouw waar u woont. Op deze manier kunt u uw verbruik goed in de gaten houden en als u dat wenst uw verbruiksgedrag aanpassen. 

Alvast een kijkje nemen in de app? U kunt de demoversie 'ista NL' gratis downloaden.

13. Hoe krijg ik toegang tot de ista webportal?

Als nieuwe huurder van Elan Wonen, ontvangt u binnenkort een brief van ista met uw persoonlijke activeringscode voor www.istawebportal.nl. In deze brief staat uitgelegd hoe u inzicht krijgt in uw verbruik via de webportal en de app. 

14. Wat moet ik doen als mijn radiator niet warm wordt, terwijl hij wel aanstaat?

Neemt u dan contact op met installateur Schouten Techniek via telefoonnummer 0229 291 575 of mail naar infoschoutentechnieknl

Er wordt dan zo spoedig mogelijk een bezoek ingepland om te kijken wat er aan de hand is.

15. Aan wie betaal ik mijn energievoorschot?

U betaalt uw energievoorschot aan ista. Dit kan via machtiging.

U kunt ista eenvoudig machtigen voor automatisch betalen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat u toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u de gegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen.

16. Wat is Debicasso?

Debicasso is de dienst van ista, waarmee zij de warmte en/of waterkosten direct met u afrekenen. U betaalt uw maandelijkse voorschotten aan ista en ista betaalt de maandelijkse voorschotten aan uw energieleverancier Four Energy. Aan het einde van de afrekenperiode verrekent ista met u de bij- of terugbetaling. 

Met de dienst Debicasso neemt ista dus deze administratieve handelingen over van Elan Wonen.

17. Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

De eindafrekening ontvangt u ongeveer 2 maanden na afloop van de afrekenperiode.

De voorschotten die u al heeft betaald aan Elan Wonen worden in uw afrekening verwerkt.

18. Hoe wordt mijn voorschot bepaald?

Als nieuwe huurder is het natuurlijk nog niet duidelijke hoeveel warmte en warm water u verbruikt. Daarom gaan we in eerste instantie uit van het gemiddelde verbruik in uw wooncomplex plus 10%.

Op basis van de hoogte van uw afrekening bepaalt ista jaarlijks uw nieuwe voorschot. Wanneer ista uw afrekening heeft gemaakt, kunnen zij zien of uw maandelijkse voorschotbedrag voldoende, te hoog of te laag is geweest. Zij passen uw voorschotbedrag dan aan.

19. Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

U kunt na afloop van het eerste jaar, uw voorschotbedrag aanpassen.

U kunt uw voorschotbedrag eenvoudig aanpassen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl met uw naam en adresgegevens. Geef ook aan dat u toegang wilt tot de bewonersportal. ista stuurt u de inloggegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen. 

Wilt u liever bellen om uw voorschot aan te laten passen? Dat kan ook. Neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 245 58 54.

Wanneer u uw voorschotbedrag wilt verlagen, houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk moet bijbetalen aan het einde van de volgende afrekenperiode. Verlaging van uw voorschotbedrag kan tot maximaal 10%.

20. Kan ik ook automatisch betalen?

U kunt ista ook eenvoudig machtigen voor automatisch betalen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat u toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u de gegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen.

21. Waar kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt uw gegevens inzien in de bewonersportal debicasso.istanederland.nl. Hier vindt u uw facturen, afrekeningen en verdere communicatie met ista.

Heeft u zich nog niet aangemeld op de bewonersportal en wilt u graag deze mogelijkheid krijgen? Stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat u toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u via e-mail de inloggegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen.

Wilt u liever bellen om toegang tot de bewonersportal te krijgen? Dat kan ook. Neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 245 58 54.

22. Hoe kan ik zien of mijn betaling binnen is?

Is het bedrag dat u zelf maandelijks overmaakt bij u afgeschreven? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw betaling binnen enkele dagen bij ista binnen is.

Automatisch betalen is de beste manier om er zeker van te zijn dat uw maandelijkse voorschotbedrag op tijd bij ista binnen is.

24. Ik heb een vraag over mijn verbruik. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

Voor vragen over uw verbruik kunt u altijd contact opnemen met ista. Dit kunt u telefonisch doen via 010 245 57 55 of via e-mail elanwonenistanl.  

25. Ik ben het niet eens met mijn afrekening. Wat moet ik doen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Klantenservice van ista. Alle vragen over uw afrekening kunt u aan de medewerker van ista stellen.

Het is verstandig om uw verbruik gedurende het stookseizoen in de gaten te houden. Dit kunt u doen via de ista webportal of de ista app. Zo maakt u bewuster gebruik van de radiatoren in uw woning en is de eindafrekening geen verrassing voor u.

26. Is er in de afrekening rekening gehouden met mijn verhuizing?

Dit kunt u op de afrekening zien. Rechts bovenaan de afrekening staat de afrekenperiode vermeld. Hieraan kunt u zien of de stookkosten betrekking hebben op de periode waarin u de bewoner bent.

Als dit niet het geval is, neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 245 57 55 of stuur een e-mail naar elanwonenistanl

27. Heeft u nog verdere vragen?

Voor verdere vragen over uw warmtelevering of vragen die te maken hebben met uw afrekening voor warmteverbruik, kunt u contact opnemen met de klantenservice van ista. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 010 245 57 55.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden