Praten helpt

Leg rustig uit wat u dwarszit en probeer samen een oplossing te zoeken. Lees onze tips voor een goed gesprek in onze folder Overlast, en dan...

Buurtbemiddeling

Komt u er niet uit of dreigt er een conflict? Vraag dan om buurtbemiddeling. Wij hebben buurtbemiddeling uit handen gegeven aan Meerwaarde. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen en proberen afspraken met hen te maken. Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. Wilt u meer informatie of wilt u zich hier direct voor aanmelden? Kijk dan op www.meerwaarde.nl

Overlastbemiddeling

Ervaren meer buren overlast en komt u er samen niet uit? Of heeft buurtbemiddeling niet geholpen? Vraag ons dan om een andere oplossing te zoeken. Dit doen we alleen als een persoon overlast veroorzaakt waar meerdere bewoners last van hebben. Vul daarvoor het formulier op deze pagina in.

Overlast melden

Direct overlast bij ons melden. Voor meldingen als: geluidsoverlast, vandalisme, burenruzie, vervuiling in of nabij de woning, achterstallig tuinonderhoud, overlast van huisdieren of ongedierte.

Nu melden

Meer weten?