Bewonerscommissie

Wilt u meepraten in een meer formele en regulier terugkerende vorm? Dan is een bewonerscommissie misschien iets voor u. Een bewonerscommissie behartigt de belangen van de bewoners in een wijk en vormt de verbindende schakel tussen Elan Wonen en haar bewoners. Als bewonerscommissielid houdt u zich niet bezig met individuele klachten of reparatieverzoeken. Die kunnen bewoners rechtstreeks melden bij Elan Wonen. 

Vergaderingen

Bewonerscommissies vergaderen gemiddeld tweemaal per jaar met Elan Wonen. De wijkregisseur en -beheerder zijn bij deze vergaderingen aanwezig.

Tijdens deze vergaderingen wordt gesproken over leefbaarheidsthema’s zoals: 

  • Hoe staat het met de uitstraling en het imago van de wijk? Hebben bewoners goed onderling contact? 
  • Voelen bewoners zich veilig? Zijn buurtbewoners betrokken en nemen zij zelf verantwoordelijkheid?
  • Wat kunnen de bewoners in overleg met Elan Wonen doen om de leefbaarheid te verbeteren? 

In plaats van een vergadering te houden, is het ook mogelijk om een rondgang door de wijk te maken om woon- en leefomgevingszaken te signaleren. In het begin van het jaar is er overleg over de technische kwaliteit van de woningen en de woonomgeving.

Dit overleg vindt plaats met Elan Wonen en een afvaardiging van de bewonerscommissie. Onderwerpen van gesprek: planmatig onderhoud in het lopende jaar en de planmatige onderhoudswensen voor het jaar daarna.

Onderling overleg

Een bewonerscommissie heeft onderling overleg over zaken die spelen in de buurt. De commissie houdt Elan Wonen op de hoogte van deze ontwikkelingen en welke zaken aandacht nodig hebben.

Wie zitten in een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie bestaat uit minimaal drie personen die een of meer wooncomplexen van Elan Wonen vertegenwoordigen. Een voorzitter, een secretaris en een penningmeester vormen samen het bestuur. Een van de leden is de contactpersoon tussen de commissie en Elan Wonen.

Hoeveel tijd besteden de commissieleden aan de buurtactiviteiten?

Bewonerscommissieleden besteden een aantal uren per maand aan de werkzaamheden.

Hoe verloopt het contact met Elan Wonen?

Een bewonerscommissie werkt in principe zelfstandig. Er is wel regelmatig contact tussen onze wijkregisseurs/-beheerders en de contactpersonen van de bewonerscommissie.

U heeft niet alleen contact met Elan Wonen. U schakelt eventueel ook zelf de gemeente, wijkraad of politie in voor zaken die de buurt aangaan.

Budget en cursussen

Elk jaar ontvangt de bewonerscommissie een budget van Elan Wonen. Hiervoor stelt de commissie jaarlijks een begroting op. De volgende kosten kunt u onder andere declareren: 

  • de huur van een vergaderruimte;
  • kopieerkosten;
  • secretariaatskosten;
  • reiskosten;
  • jaarlijks een etentje met de commissieleden en hun partners.

De bewonerscommissieleden mogen ook kosteloos een aantal cursussen volgen.

Heeft mijn wijk een bewonerscommissie?

Bij 'Wijken en buurten' is per wijk vermeld of er een bewonerscommissie actief is.  

Meedoen & meedenken

Wilt u ook als bewonerscommissielid aan de slag? Vul dan het formulier Aanmelden bewonerscommissie in. Of neem telefonisch contact op met de wijkregisseur of -beheerder van uw wijk via (023) 515 98 59. Een e-mail naar klantenserviceelanwonennl kan natuurlijk ook.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden