Puntensysteem

Er worden onder andere punten gegeven aan:

  • de oppervlakte van vertrekken en overige ruimten

  • het aantal verwarmde vertrekken

  • de energetische kwaliteit van de woning

  • uitrusting van keuken, toilet en badkamer

  • buitenruimten (tuin, balkon)

  • WOZ-waarde

  • bijzondere voorzieningen

Maximale huurprijs

Voor sociale huurwoningen bepaalt het puntenaantal de maximale huurprijs. Jaarlijks stelt de overheid de maximale huurprijs per puntenaantal vast.

Kale huurprijs

De kale huurprijs wordt door de woningcorporatie vastgesteld. Deze is altijd lager dan de maximale huur.  

Uw totale huurlasten

Uw maandelijkse huurlasten zijn meestal opgebouwd uit de kale huur en de bijkomende kosten. Dit kunnen servicekosten zijn, maar ook zaken als bijvoorbeeld het serviceabonnement. Uw kale huurprijs of het serviceabonnement is een vaststaand bedrag. Het bedrag wat u maandelijks betaalt aan servicekosten is een voorschotbedrag (meer informatie hierover vindt u onder het kopje 'servicekosten').

Meer informatie

Kijk voor meer informatie over woningwaardering, het puntensysteem en de maximale huur op de website van de Huurcommissie. Via het huurdersportaal kunt u bekijken hoe de woningwaardering voor uw woning is opgebouwd (geldt niet voor vrije sectorhuurwoningen).

Meer weten?