Huisbewaring

Het kan voorkomen dat u tijdelijk uw woning niet kunt bewonen. U gaat bijvoorbeeld een tijdje naar het buitenland. In bepaalde gevallen kunt u iemand op uw woning laten passen. Dit heet huisbewaring. De huisbewaarder kan gebruikmaken van de dienstverlening van Elan Wonen zoals afgesproken met u bij het tekenen van uw huurovereenkomst. Huisbewaring wordt aangegaan voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Verlenging is niet mogelijk. Hieronder leest u meer over de voorwaarden en het aanvragen van huisbewaring. 

Wanneer kom ik in aanmerking?

U komt als huurder in aanmerking voor huisbewaring als u aantoonbaar:

  • Voor arbeidsdoeleinden of studie tijdelijk buiten de regio woonachtig moet zijn.
  • In verband met langdurige verpleging of verzorging geen gebruik kunt maken van uw woning.
  • Vanwege een langdurige (wereld)reis afwezig bent.
  • Om andere zwaarwegende redenen geen gebruik kunt maken van uw woning.

Hoe vraag ik huisbewaring aan?

Uw aanvraag moet u vooraf schriftelijk indienen, uiterlijk vier weken voor de gewenste ingangsdatum. Gebruik hiervoor het formulier Aanvragen huisbewaring. Ook kunt u uw aanvraag eenvoudig indienen via Mijn Elan Wonen.  Let op: vraag altijd vooraf toestemming. Als u elders verblijft en de woning zonder toestemming in gebruik heeft gegeven, kan Elan Wonen overgaan tot het ontbinden van de huurovereenkomst.

Beoordeling en toestemming

Wanneer alle gegevens ontvangen zijn, worden deze beoordeeld. Ook de kandidaat-huisbewaarder wordt beoordeeld.  Zijn alle gegevens in orde? Dan nemen wij telefonisch contact met u op om een afspraak te maken voor ondertekening van de overeenkomst. Deze overeenkomst moet door u en de huisbewaarder worden ondertekend. Let op: huisbewaring kan gevolgen hebben voor de huurtoeslag. Kijk voor meer informatie op huurtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Verantwoordelijk

U blijft als huurder aansprakelijk voor naleving van de huurovereenkomst en de daarbij behorende ‘Voorwaarden Huurovereenkomst’. Dat betekent onder andere dat u verantwoordelijk blijft voor het op tijd betalen van de huur. Als er sprake is van overlast die niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan Elan Wonen de huur van de woning opzeggen.

Huuropzegging

Als huurder tekent u vooraf een voorwaardelijke huuropzegging. De opzegdatum is de datum dat de huisbewaring eindigt. Deze voorwaardelijke huuropzegging vervalt wanneer u binnen de afgesproken periode van huisbewaring terugkeert in de woning en u zich persoonlijk heeft gemeld bij Elan Wonen. Schriftelijke of telefonische meldingen nemen wij niet in behandeling.

Uw verzoek wordt afgewezen

Als er gegronde redenen zijn om het verzoek tot huisbewaring af te wijzen, krijgt u hiervan schriftelijk bericht. Het staat u vrij om na afwijzing een andere huisbewaarder te zoeken, of om alsnog de juiste informatie/documenten aan te leveren. U kunt dan een nieuwe aanvraag indienen.

Einde huisbewaring

Huisbewaring eindigt aan het einde van de afgesproken periode, ook als u niet of niet tijdig terugkeert. Als u tijdig terugkeert meldt u zich persoonlijk bij Elan Wonen. Schriftelijke of telefonische meldingen nemen wij niet in behandeling. Als u niet wenst terug te keren, of als de intentie tot terugkeren niet meer bestaat, kan de voorwaardelijke huuropzegging in behandeling worden genomen. De huisbewaarder vertrekt aan het einde van de huisbewaringsperiode uit de woning. De huisbewaarder kan onder geen enkel beding aanspraak maken op de woning.

Maak duidelijke afspraken!

Maak met uw huisbewaarder duidelijke afspraken. In het geval van onenigheid bemiddelt Elan Wonen niet. U blijft als huurder aansprakelijk. Let op: het is belangrijk dat u geen vergoeding vraagt aan de huisbewaarder voor het gebruik van de woning! Op het moment dat de huisbewaarder u betaalt voor het gebruik van de woning, is er, volgens de wet, sprake van (onder-)huur. Behalve dat u problemen kunt krijgen als de huisbewaarder de woning niet wil verlaten, is onderhuur volgens de huurovereenkomst niet toegestaan.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden