Geen objecten gevonden

Algemeen sociaal plan

Het Algemeen Sociaal Plan (ASP) biedt een raamwerk voor de diverse herstructureringsprojecten van sociale verhuurders in Haarlem en Heemstede. De rechten en plichten van huurders en verhuurders rond renovatie en sloop/nieuwbouw zijn in dit ASP vastgelegd.