De overheid wil de brand- én vluchtveiligheid in flats goed regelen. Daarom is er per 1 juli een strengere wet. Elan Wonen vindt de brandveiligheid ook heel belangrijk. Daarom nemen wij de strenge regels van de overheid over. Dit betekent dat het niet langer mogelijk is om spullen op de gang, het trappenhuis, de galerij en de algemene entree te plaatsen.

Wat kunt u doen? Verwijder uw spullen uit de gang, het trappenhuis, de galerij en de entree

Wij begrijpen dat het plaatsen van spullen de sfeer verhoogt in uw flat. Maar de strenge wet maakt duidelijk dat het niet langer mogelijk is om spullen in algemene ruimtes neer te zetten. Het is ook voor hulpdiensten zoals brandweer en ambulance niet veilig om obstakels op hun weg in de flat te vinden. Dit belemmert hun werk.

Daarom is ons advies om al uw spullen op de gang, het trappenhuis, de galerij en algemene entree weg te halen. Er is nog 1 uitzondering die mag

  • Deurmat (maximaal formaat: 100 x 50 cm)

Bekijk in deze flyer wat wél en niet is toegestaan.
Twijfelt u over sommige spullen? Neem dan contact met ons op. Onze wijkbeheerder kan bij u langskomen om u van advies te voorzien.

Let op; Wij zijn strenger met onze controles

Het is belangrijk dat al onze huurders in een veilige omgeving wonen. Bij brand moet iedereen snel en veilig kunnen vluchten. Daarom wordt er vanaf 1 juli strenger door ons gecontroleerd.

  • Vanaf 1 juli vinden er meer en strengere controles plaats.

  • Zien wij spullen die ergens niet mogen staan? Dan vragen we de eigenaar om deze spullen weg te halen.

  • Als we de eigenaar niet direct kunnen vinden, plakken wij een sticker op het object met de vraag om dit weg te halen.

  • Blijven de spullen te lang staan, dan halen wij deze spullen zelf weg. 

Voor scootmobielen gelden de volgende regels

Sootmobielen hebben een batterij of accu. Hierdoor zijn zij brandbaar. Daarom mogen scootmobielen niet langer bij de voordeur of in een gang staan. In iedere flat zoekt Elan Wonen naar een oplossing. Dit kan bijvoorbeeld een aparte en afgesloten ruimte zijn waar de scootmobiel kan staan. Per flat wordt gekeken naar een oplossing-op-maat. Bewoners die een scootmobiel hebben, worden hier per brief van op de hoogte gebracht.

Elektrische fietsen en steps mogen niet in de flat staan

Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk om een goede plek te vinden om hun elektrische fiets of step neer te zetten. Het is dus niet langer mogelijk om een elektrische fiets of step in de flat te stallen.

Inrichting van de algemene ruimtes en entree; Elan Wonen denkt met u mee!

In sommige flats zijn de entree en algemene ruimtes aangekleed. Er staan bijvoorbeeld planten of bankjes. Dit zorgt voor een gezellige ontvangst. Elan Wonen begrijpt dat het weghalen van deze spullen niet leuk is. Maar voor de veiligheid in de flats is het wel nodig dat de spullen worden weggehaald.

De komende periode willen wij met bewoners meedenken om te zien welke spullen er wél neergezet mogen worden. Dit kunnen bijvoorbeeld spullen zijn die brandwerend of brandvertragend zijn. Flats worden in het najaar geïnformeerd over welke sfeervolle spullen er wel geplaatst mogen worden in de algemene ruimtes.

Aankleding tijdens (sport)evenementen of kerst

Er zijn bewoners(commissies) die de flat aankleden met bijvoorbeeld oranje vlaggetjes, slingers en/of een kerstboom. Ook dit kunnen wij met de nieuwe wet niet langer toestaan. Wel gaan we met deze actieve bewoners in overleg over wat er nog wél mogelijk is om de ontvangst sfeervol aan te kleden. We vinden het belangrijk om dit goed uit te zoeken en daarom nemen we hier de tijd voor. Zo kunnen we met elkaar een passende en sfeervolle oplossing vinden.

Heeft u een vraag over de nieuwe wet of over wat wel en niet mag?

Neem dan contact met ons op via telefoonnummer (023) 515 98 59 of klantenservice@elanwonen.nl