In Haarlem en Heemstede (regio Zuid-Kennemerland) is de vraag naar huurwoningen groter dan het aanbod. De druk op de woningmarkt is daardoor enorm. Als er voorrang geven aan de ene persoon dan moet de ander langer wachten. We maken daarom niet zomaar uitzonderingen. Er zijn situaties waarin het absoluut noodzakelijk is om snel (andere) woonruimte te krijgen. Voor deze situaties kunt u urgentie aanvragen.

U kunt alleen urgentie aanvragen als u aan deze voorwaarden voldoet

  • U bent meerderjarig.

  • U woont 2 jaar in de regio Zuid-Kennemerland.

  • U heeft een geldige verblijfsvergunning.

  • U kunt aantonen dat u in een direct levensbedreigende of maatschappelijk onacceptabele situatie zit. Deze situatie is ontstaan binnen de regio Zuid-Kennemerland en de enige oplossing is (andere) woonruimte.

Meer informatie

Kijk op mijnwoonservice.nl voor meer informatie over urgentie. Daar leest u ook hoe u urgentie aanvraagt.