Wij letten er op dat huurders de afspraken nakomen. Hiervoor zijn onze wijkbeheerders regelmatig in de wijk. Komt een huurder de algemene voorwaarden van ons niet na? Dan spreken we de huurder hierop aan.

Wij zorgen dat achterpaden technisch goed zijn. Zitten er gaten in het pad of liggen er tegels los of scheef? Meld dit dan bij ons:

Reparatieverzoek melden

Doe direct een reparatieverzoek: Wij vullen gaten op en leggen losse of scheve tegels van achterpaden weer goed.

Nu melden

Overlast melden

Achterstallig tuinonderhoud waarover niet met uw buren valt te praten? Geef het hier aan ons door.

Nu melden

Wat doen jullie met een verzoek voor het kappen van een boom?

Veroorzaakt de boom schade aan uw woning of is er sprake van valgevaar van takken en/of de hele boom? Laat het ons weten, dan sturen wij een medewerker langs om dit te bekijken.

Als het nodig is, laten wij de boom kappen. Veroorzaakt de boom geen schade? Dan kunt u het kappen van de boom zelf regelen. Vraag altijd bij uw gemeente na of u een kapvergunning nodig heeft.

Staat de boom niet op uw grond, dan wordt de boom niet gekapt als er geen gevaar is.