Belanghouders

Vanuit onze verschillende rollen onderhouden we contacten met veel belanghouders. De huurders en de gemeenten zijn onze belangrijkste externe belanghouders. Met hen maken we jaarlijks afspraken over ieders inzet voor de volkshuisvesting in Haarlem en Heemstede.

Daarnaast werken we nauw samen met overige belanghouders zoals zorg- en welzijns-partijen, collega-corporaties, ontwikkelaars, aannemers, sociale wijkteams, politie en handhavers. 

Raad van commissarissen 

De raad van commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op drie kerntaken:

  1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming.

  2. Adviseren van de bestuurder.

  3. Werkgever zijn van de bestuurders.

De leden van de RvC zijn:

  • Christine van den Berg, voorzitter

  • Bas van Overeem

  • Frank Voigt

  • Ineke van Hooff

  • Rob Boekhout

Directeur-bestuurder

Marieke Heilbron is sinds 1 mei 2020 directeur-bestuurder van Elan Wonen. Ze is eindverantwoordelijk voor de koers en de resultaten van de organisatie.

Nevenactiviteiten: Marieke Heilbron maakt deel uit van het bestuur van het Architectuurcentrum ABC in Haarlem. Ze heeft binnen het bestuur de portefeuille van human relations (HR) en interne organisatie. Vanuit het ABC (dan wel sponsoren van het ABC) zijn nooit opdrachten aan Elan Wonen verstrekt voor (bouw)activiteiten. Voor al haar samenwerkingen (in het verleden, het heden en in de toekomst) geldt dat Elan Wonen deze uitsluitend aangaat volgens vastgestelde en transparante (aanbestedings-)procedures.