Rollen en belanghouders

Rollen

Elan Wonen heeft uiteenlopende rollen: we zijn onder meer vastgoedbeheerder, ontwikkelaar, maatschappelijk ondernemer, dienstverlener, inkoper en werkgever. Al deze rollen komen in dit ondernemingsplan aan bod. 

Belanghouders

Vanuit onze verschillende rollen onderhouden we contacten met veel belanghouders. De huurders en de gemeenten zijn onze belangrijkste externe belanghouders. Met hen maken we jaarlijks afspraken over ieders inzet voor de volkshuisvesting in Haarlem en Heemstede.

Daarnaast werken we nauw samen met overige belanghouders zoals zorg- en welzijns-partijen, collega-corporaties, ontwikkelaars, aannemers, sociale wijkteams, politie en handhavers. 

Raad van commissarissen 

De raad van commissarissen (RvC) is verantwoordelijk voor en aanspreekbaar op drie kerntaken:

  1. Toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de onderneming.
  2. Adviseren van de bestuurder.
  3. Werkgever zijn van de bestuurders.

De leden van de RvC zijn:

  • Christine van den Berg, voorzitter
  • Bas van Overeem
  • Annelies Versteegden
  • Lex Baaij
  • Frank Voigt
  • Ineke van Hooff

 

 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden