Kernwaarden

Onze grondhouding kan worden gevat in de termen: klantgedreven, betrouwbaar en toekomstgericht. Dit zijn de kernwaarden die terugkomen in alle aspecten van onze bedrijfsvoering, waardoor wij onze producten en diensten op een hoog en constant kwaliteitsniveau houden.
Onze kernwaarden zijn leidend bij klantcontacten, investeringsbeslissingen, samenwerking met externe partners, de collegiale omgang met elkaar en de werving van medewerkers.

Klantgedreven

Wij doen meer dan ons best om klanten zo goed mogelijk te helpen. Samen met de klant onderzoeken we de mogelijkheden en komen we tot resultaat. Wij beleven plezier aan de samenwerking, geven vertrouwen, tonen betrokkenheid en denken of bewegen graag met klanten mee. Dankzij deze werkwijze hebben klanten er begrip voor als we, vanwege financiƫle of maatschappelijke beperkingen, wel eens nee moeten verkopen. We vinden klantgedrevenheid een goede manier van zakendoen. Voor onze klanten, maar ook voor onze medewerkers en onszelf.

Betrouwbaar

Wij komen onze afspraken na. Dit strekt zich uit van afspraken met individuele bewoners tot prestatieafspraken met gemeenten. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving. Niet alleen naar de letter maar juist ook naar de geest. Wij doen er alles aan om de veiligheid van onze bewoners, omwonenden, medewerkers en derden die voor ons werken te bevorderen.

Toekomstgericht

Wij zijn er nu mee bezig om ook toekomstige generaties te kunnen voorzien van betaalbare huisvesting en een prettige woonomgeving. Wij zorgen voor een goede kwaliteit bij vastgoedontwikkeling zodat de woningen blijvend kunnen voldoen aan de veranderende woonwensen en een positieve bijdrage blijven leveren aan de buurt. Wij zijn en blijven financieel gezond en nemen geen onverantwoorde risico's. Wij dragen actief bij aan een beter leefmilieu zodat onze aarde ook voor het nageslacht een gezonde plek is om te leven.

Deel deze pagina