Doelen

In het ondernemingsplan 2017-2021 delen we onze doelen en strategieën voor de komende jaren met u. Met dit ondernemingsplan maken wij inzichtelijk wat onze huurders, belanghouders en partners de komende jaren van ons mogen verwachten. Via het jaarlijkse bestuursverslag en de vierjaarlijkse maatschappelijke visitatie leggen we verantwoording af over de realisatie van onze plannen.

Meer geschikte woningen

Ons doel

Meer mensen wonen in een passende woning of hebben de mogelijkheid te kiezen voor een huurwoning die past bij hun huidige en toekomstige woonbehoefte.

Onze strategie

 • Compacte en comfortabele woningen bouwen
 • Woningportefeuille transformeren
 • Bestaande woningen aanpassen en verduurzamen
 • Meer variatie in contractvormen aanbrengen
 • Verhuisbereidheid onder senioren vergroten
 • Doorstroming bevorderen

Meedenken, meepraten, meedoen en meekomen

Ons doel 

Onze bewoners zijn trots op hun woning, woongebouw, buurt en corporatie. Zij dragen in toenemende mate bij aan verhoging van hun eigen woongenot én dat van de buren.

Onze strategie

 • Vitaliteit van wijken versterken
 • Leefbaarheid in buurten verhogen
 • Invloed bewoners uitbreiden

Uitstekende dienstverlening

Ons doel 

Onze klanten zijn bovengemiddeld tevreden over de kwaliteit van onze dienstverlening.

Onze strategie

 • Diensten en producten doorontwikkelen
 • Klantprocessen optimaliseren
 • Communicatie verbeteren
 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden