Geen objecten gevonden

Compliment/klacht melden

Heeft een reparatie te lang geduurd? Is het onderhoud aan uw woning niet goed verlopen? Of heeft een medewerker u niet vriendelijk te woord gestaan? Laat het ons weten. Dan zoeken we naar een mogelijke oplossing. Ook voor complimenten en vragen kunt u dit formulier gebruiken.

Hoe meldt u uw compliment of klacht?

U kunt  gebruikmaken van dit complimenten en klachtenformulier. Bij een juridische zaak wordt dit formulier gebruikt. Bellen, schrijven of e-mailen mag natuurlijk ook. Daarnaast kunt u uw idee, compliment of klacht 24 uur per dag melden via Mijn Elan Wonen.

Wegwijzer voor andere meldingen

Reparatieverzoek
Reparatieverzoeken kunt u indienen bij onze Klantenservice via het telefoonnummer (023) 515 98 59 of e-mail klantenserviceelanwonennl.

Overlast buren of overlast woonomgeving
Via Mijn Elan Wonen.

Huuraanpassing
Bij Elan Wonen via klantenserviceelanwonennl of direct bij de Huurcommissie via www.huurcommissie.nl of telefoonnummer 1400.

Huurtoeslag
Kijk op huurtoeslag aanvragen bij de belastingdienst.
Woonruimteverdelingsbeleid
Bij de regionale geschillencommissie woonruimteverdeling via www.geschillencommissie.net.  

Wanneer kunnen wij u niet helpen?

Wij kunnen uw klacht niet in behandeling nemen als:
- u de klacht anoniem indient
- u uw klacht hebt voorgelegd aan de rechter of Huurcommissie
- er een deurwaarder of advocaat bij betrokken is.

Hoe nemen wij uw klacht in behandeling?

Bij binnenkomst wordt uw klacht toegewezen aan de klachtbehandelaar. De klachtbehandelaar neemt telefonisch contact met u op om uw klacht te bespreken. Binnen tien werkdagen ontvangt u een reactie op uw klacht en desgewenst een schriftelijke bevestiging. 

Wat als u het niet eens bent met onze reactie?

Dan kunt u schriftelijk een geschil indienen bij de Regionale Geschillencommissie. Meer informatie en het formulier om uw geschil in te dienen vindt u op www.geschillencommissie.net.

Ons hele klachtenreglement vindt u hier.

Zelf eenvoudig uw huurderzaken online regelen?