Wie we zijn

Elan Wonen is een dienstverlener in hart en nieren. Wij staan voor kwaliteit en gaan voor hoge klanttevredenheid. Wij opereren regionaal, zijn realistisch en hebben een gezonde bedrijfs...
Elan Wonen levert woningen en daaraan gerelateerde diensten van onderscheidende kwaliteit aan iedereen die niet zelfstandig in huisvesting kan voorzien.
Onze doelen en strategie├źn voor de beleidsperiode 2013-2017 hebben we vastgelegd in het ondernemingsplan 'Met het oog op de klant'. Via onze jaarverslagen en de vierjaarlijkse visitati...
Als maatschappelijke organisatie hechten wij veel waarde aan een goede relatie met onze belanghouders en samenwerkingspartners.

Bekijk hier het overzicht van de aan Stichting Elan Wonen verbonden rechtspersonen.