Wijziging 65+-verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig wonen’

Publicatiedatum: 01-09-2020

In maart 2018 startte gemeente Haarlem samen met de drie Haarlemse corporaties als proef met de 65+-verhuisregeling ‘Ouder worden & prettig wonen’.  De regeling biedt verschillende voordelen aan ouderen met een sociale huurwoning  die willen verhuizen naar een traploze huurwoning. Eén van de voordelen was een bijdrage van de gemeente in de verhuiskosten. Omdat de gemeente fors moet bezuinigen is deze bijdrage van € 1.000, met ingang van 1 september helaas komen te vervallen.

Voordelen die blijven

De andere voordelen van de regeling blijven: de voorrang, huurbehoud en ondersteuning door een verhuiscoach. Voordelen die door de huurders die met de verhuisregeling zijn verhuisd worden gezien als zeer aantrekkelijk.

Succes van de regeling

Inmiddels zijn ruim honderd mensen verhuisd naar een traploze huurwoning. De gemeente is blij verrast door het succes van de regeling. Intern bij de gemeente is gezocht naar mogelijkheden om de bijdrage van € 1.000 door te laten gaan, maar helaas is er geen andere oplossing gevonden en vervalt de bijdrage.

Lees meer over de voordelen 65+-verhuisregeling.