Geen objecten gevonden

Vacature bij Regionale Geschillencommissie

Publicatiedatum: 13-09-2022

Vanwege het vertrek van twee leden zijn wij per 1 januari 2023 op zoek naar:

Een enthousiast lid namens de huurders voor de Regionale Geschillencommissie Kennemerland en IJmond

De Regionale Geschillencommissie is een onafhankelijke commissie die adviseert over klachten van huurders of aspirant huurders over corporaties in de regio Kennemerland en IJmond.

Vijf woningcorporaties die werkzaam zijn in de regio Kennemerland en IJmond zijn aangesloten bij de Regionale Geschillencommissie. Dit zijn:

  • Brederode Wonen in Bloemendaal
  • Elan Wonen in Haarlem en Heemstede
  • Pré Wonen in Haarlem en Heemstede
  • Velison Wonen in IJmuiden
  • Woningbedrijf Velsen in IJmuiden

Als lid van de Regionale Geschillencommissie bent u ook lid van de Geschillencommissie Woonruimteverdeling Kennemerland. Deze commissie brengt advies uit bij klachten over de woonruimteverdeling.

De commissie behandelt zeer uiteenlopende geschillen tussen corporaties en huurders (soms kandidaat-huurders). Dat kunnen bijvoorbeeld klachten zijn over de bejegening door over de aanpak van technische gebreken aan de woning, optreden van woningcorporaties tegen overlast situaties of het uitschrijven van een woningzoekende.

De commissies bestaan uit vier leden, een voorzitter en een vicevoorzitter en worden ondersteund door een secretaris. De voorzitter en de vicevoorzitter zijn beiden jurist. Twee leden hebben zitting namens de huurders, twee leden namens de woningcorporaties. De zittingstermijn is vier jaar. De zittingstermijn kan tweemaal worden verlengd.

Werkzaamheden

Er wordt gemiddeld één keer per maand een hoorzitting gehouden door drie leden: de (vice)voorzitter, lid namens de huurders en lid namens de woningcorporaties. U neemt dus één keer per twee maanden deel aan een zitting. Deze zittingen vinden plaats op dinsdagmiddagen vanaf 15.00 uur. Twee maal per jaar vindt een plenair overleg plaats, waarin over zaken wordt gesproken die de hele commissie aangaan.

Profiel

  • Maatschappelijk betrokken en kennis van de volkshuisvesting
  • Vermogen om onafhankelijk, onpartijdig en objectief een oordeel te vormen
  • Kritisch en tegelijkertijd een realistische houding
  • Geen onverenigbare functies of tegenstrijdige belangen, verricht geen functies of gehonoreerde werkzaamheden bij of ten behoeve van de aangesloten corporaties.

De leden van de geschillencommissie ontvangen een passende vergoeding voor de voorbereiding van, en de aanwezigheid bij een hoorzitting.

Bent u geïnteresseerd?

Dan kunt u zich - vóór 1 december 2022 - aanmelden via mailgeschillencommissienet of schriftelijk: Geschillencommissie | Antwoordnummer 1872 | 2000 WC Haarlem.

Meer informatie kan worden ingewonnen bij Pieter de Groot, secretaris van de geschillencommissie: mailgeschillencommissienet of telefoon: 020 - 6214 454.