Geen objecten gevonden

Onderzoek 'Wonen in Metropoolregio Amsterdam' start dinsdag 2 mei

Publicatiedatum: 18-04-2023

U kunt begin mei een uitnodiging krijgen om een vragenlijst in te vullen over uw woonwensen, woonsituatie en woonomgeving. De vragenlijst richt zich op 200.000 huishoudens in de Metropoolregio Amsterdam. 

Het onderzoek is een initiatief van de Metropoolregio Amsterdam en de woningcorporaties in de regio. Ook Elan Wonen doet hier aan mee. Doordat veel mensen in de regio worden bevraagd, ontstaat er een goed beeld van de bewoners hun:

  • woonsituatie
  • woonlasten
  • tevredenheid van bewoners over hun buurt
  • woonwensen
  • verhuiswensen en verhuisbewegingen 

U kunt een brief met vragenlijst in de brievenbus ontvangen

Via een steekproef zijn huishoudens in de regio willekeurig geselecteerd. U kunt dus een uitnodiging krijgen, maar dit hoeft niet. Als u wél een uitnodiging krijgt, willen we vragen om de enquête in te vullen. Uw antwoorden gebruiken wij om ons beleid voor de komende jaren vorm te geven.