Geen objecten gevonden

Warmtepomp in het nieuws

Publicatiedatum: 02-03-2023

 

De laatste dagen was er in verschillende media berichtgeving over de negatieve klimaatimpact van de warmtepomp. Zo kopte een groot landelijk dagblad: ‘Warmtepomp blijkt enorme vervuiler’. Het blijkt iets genuanceerder te zijn en in dit artikel van Change Inc. geven ze hierover een goede uitleg. 

Een korte samenvatting

De productie van warmtepompen heeft een grotere negatieve klimaatimpact dan voorheen gedacht. Bij het verbruik heeft een warmtepomp echter een positieve impact. In het artikel is te lezen: Door warmtepompen verbruiken nieuwbouwwoningen helemaal geen aardgas meer en daalt de CO2-uitstoot. Warmtepompen dragen op deze manier bij aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

In de berekening (milieuscore) waar door de media naar is gekeken, is alleen naar de productie van het apparaat gekeken en dus niet naar de milieuwinst bij het verbruik. De winst in het energiegebruik tijdens het gebruik wordt niet meegerekend. Er komt een nieuwe berekening waarbij zowel de productie als het verbruik worden meegenomen.

Het is uiteraard van belang om stroom zoveel mogelijk duurzaam op te wekken. Daarbij is het ook goed om te realiseren dat een warmtepomp efficiënter is dan een cv-ketel.