Hulp en samenwerking bij schulden

Publicatiedatum: 01-07-2021

 

Steeds meer gezinnen kampen met geldzorgen. Gemiddeld wachten mensen vijf jaar voordat zij hulp zoeken. Hierdoor worden de schulden vaak erger. Om deze gezinnen te helpen heeft de gemeente Heemstede het convenant Vroegsignalering ondertekend. Dit deed zij samen met Elan Wonen, andere woningcorporaties, energie- en drinkwaterbedrijven en zorgverzekeraars.

Al deze partijen hebben afgesproken betalingsachterstanden van hun klanten op tijd en op dezelfde manier te melden bij de gemeente. De gemeente Heemstede krijgt hierdoor mensen met financiële problemen sneller in beeld. Dit zorgt ervoor dat hulpverlening sneller kan worden ingezet om problematische schulden te voorkomen.

Elan Wonen heeft dit convenant eerder dit jaar ook afgesloten met de gemeente Haarlem.

Op zoek naar een oplossing

Huurt u bij ons en kunt u de huur niet op tijd betalen? We zoeken dan samen met u naar een oplossing. Lees hier meer over op de pagina schuldhulpverlening.