Huisbezoeken Project Pasteur afgerond

Publicatiedatum: 13-07-2021

Voor de locatie tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat heeft Elan Wonen sloop- en nieuwbouwplannen. Op deze plek staan nu 3 portiek-etageflats. Deze woningen worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Dit betekent onder meer dat huurders op termijn hun huis uitgaan en dat zij een vervangende woning krijgen. Voor deze huurders is een Sociaal Project Plan (SPP) gemaakt. Hierin staat wat er voor de huurder verandert en hoe wij onze huurders hierbij begeleiden. Er staat ook in welke financiële regelingen er zijn. Sociaal begeleider José de Cock ging bij alle huurders op bezoek om te bespreken hoe zij een andere woning vinden en om vragen over het SPP te beantwoorden. Door de huisbezoeken hebben we een goed beeld gekregen van de hulp die nodig is om alle bewoners te begeleiden naar een nieuwe plek.

Bewoners zijn akkoord met het plan

Het slopen van de woningen is een ingrijpende beslissing voor bewoners. Maar er is veel begrip voor deze keuze. De woningen zijn oud en toe aan vervanging. Tijdens de huisbezoeken stemden alle bewoners in, op een enkeling na, met de uitvoering van het plan. Daarmee is de benodigde 70% akkoord ruimschoots behaald.

Eind 2022 start de sloop

Over een periode van ongeveer 1,5 jaar vertrekken alle huidige bewoners naar een andere woning. We vinden het belangrijk dat bewoners in de wijk prettig blijven wonen. Daarom worden de woningen tot aan de sloop tijdelijk verhuurd. De sloop van de 3 flats tussen de Roordastraat en de Louis Pasteurstraat staat voor eind 2022 op de planning. In 2023 starten we met de bouw. De nieuwbouw wordt een mix van 130 sociale huurwoningen en 20 koopappartementen.

Lees meer over dit project