Heldere afspraken voor huurders van corporatiewoningen bij renovatie of sloop/nieuwbouw

Publicatiedatum: 31-03-2021

De drie corporaties die werkzaam zijn binnen de gemeente Haarlem hebben de afspraken die gelden bij renovatie of sloop/nieuwbouw aangescherpt. Pre Wonen, Elan en Ymere hebben deze afspraken vastgelegd in het Algemeen Sociaal Plan (ASP), dat op 30 maart 2021 is vastgesteld door het college. Deze nieuwe afspraken geven huurders meer invloed en rechten bovenop wat wettelijk is bepaald.

Wethouder Meijs, wethouder wonen, licht toe: ‘Het nieuwe Algemeen Sociaal Plan Haarlem geeft huurders houvast in een onzekere periode, wanneer zij horen, dat hun woning gerenoveerd of gesloopt gaat worden. Goed om te lezen, dat huurders hierover kunnen meepraten en dat duidelijk is op welke ondersteuning zij van de corporaties kunnen rekenen. Al met al een mooi resultaat voor de betrokken corporaties en huurdersorganisaties.’

Een duidelijker plan voor iedereen

De Haarlemse woningcorporaties, hun bewonersvertegenwoordigers en de gemeente Haarlem werken al vele jaren met het Algemeen Sociaal Plan, dat sinds 2004 elke 5 jaar wordt herzien. Alle partijen waren tevreden met het ASP, maar er was ruimte voor verbetering. De teksten zijn scherper verwoord en daarmee duidelijker voor de huurders. Ook is de indeling verbeterd; een huurder vindt zo eenvoudig welke regelingen in zijn situatie van toepassing zijn.

Een van de verbeterpunten gaat over renovatie in bewoonde staat waarbij de huurder in de woning blijft tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Marieke Heilbron, directeur-bestuurder bij Elan Wonen licht toe: ‘Ik vind het terecht, en spannend, dat bewoners een financiële tegemoetkoming krijgen wanneer werkzaamheden in de woning langer duren dan gepland. Ook ben ik er blij mee dat het onderzoek naar de woonbeleving van bewoners een stevige plek krijgt in projecten.’

Verduurzamen is de toekomst van nu

De komende jaren staan corporaties voor een grote opgave om hun bezit te verduurzamen als voorbereiding op de energietransitie. In het ASP is hiervoor ook aandacht en zijn hierover afspraken gemaakt. ‘Het combineren van onderhoudswerkzaamheden met het isoleren van de woning maakt deze toekomstbestendig.’ zegt Ton van der Voort van de bewonerskern Pre Wonen. Zo worden de energiekosten lager en blijven de woonlasten gelijk: een warm huis zonder kostenverhoging voor de huurder. Ton is tevreden over hoe het plan tot stand is gekomen. ‘Gelukkig verliep de samenwerking met alle partijen in een prettige sfeer en was het overleg steeds heel constructief’.

Meer ondersteuning voor bewonerscommissies

Nieuw is dat kleine complexen ook onder het ASP vallen en de afspraken over participatie zijn verduidelijkt. Daarnaast wordt er altijd een woonbelevingsonderzoek gehouden bij de start van een project en kan een bewonerscommissie rekenen op professionele ondersteuning. Verder worden de huurdersorganisaties regelmatig geïnformeerd over en betrokken bij de geplande projecten. Op deze manier kunnen zij hun rol naar hun huurders toe beter vervullen.

Het ASP geldt voor huurders van corporaties met een reguliere huurovereenkomst die wonen in een complex waar renovatiewerkzaamheden of sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaat worden. De afspraken in het ASP zijn een aanvulling op de bestaande landelijke, regionale en stedelijke wet- en regelgeving.

 

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden