Convenant Buurtbemiddeling met Meerwaarde voor 4 jaar verlengd

Publicatiedatum: 30-11-2020

Vandaag ondertekende Marieke Heilbron van Elan Wonen het convenant Buurtbemiddeling. Ook Brederode Wonen, Pre Wonen, de gemeenten Heemstede en Bloemendaal en Meerwaarde zetten hun handtekening onder het convenant. De samenwerking wordt hiermee met 4 jaar verlengd.

Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling is een laagdrempelige manier om burenoverlast en ruzies op te lossen. Goed getrainde vrijwilligers helpen buurtgenoten die onderling problemen hebben, weer met elkaar in gesprek te brengen. Deze buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen en proberen afspraken met hen te maken. Buurtbemiddeling is gratis, onafhankelijk en onpartijdig. 

Leefbaarheid en veiligheid

Met deze verlenging van de samenwerking investeren wij in leefbaarheid en veiligheid in de wijken. Meer lezen? Kijk op de pagina 'Overlast'.