Elan Wonen ondertekent Convenant Buurtbemiddeling Haarlem 2022

Publicatiedatum: 17-12-2021

Elan Wonen heeft het Convenant Buurtbemiddeling Haarlem 2022 ondertekend. Samen met Gemeente Haarlem, woningcorporaties Pré Wonen en Ymere en Stichting Meerwaarde willen wij hiermee de leefbaarheid, sociale samenhang en veiligheid in de wijk verbeteren.  

Wat is buurtbemiddeling? 

Dit is een laagdrempelige manier om buurtgenoten die onderling problemen hebben weer met elkaar in gesprek te brengen. De methode werkt het beste in een vroeg stadium en bij niet al te ernstige problemen. In de praktijk zien we echter de complexiteit in problemen toenemen, en ook deze gevallen pakt Buurtbemiddeling op.  

Goed getrainde vrijwilligers helpen de buren in een conflictsituatie bij herstel van het contact en het bedenken van oplossingen voor hun conflict.  

Komt u er niet uit, dreigt er een conflict of wilt u gewoon hulp bij het gesprek?

Dan kunt u kiezen voor buurtbemiddeling. De buurtbemiddelaars luisteren naar beide partijen en proberen tot aanvaardbare afspraken te komen. Zij zijn onafhankelijk en onpartijdig. Buurtbemiddeling is gratis voor u, Elan Wonen betaalt de kosten. Stichting Meerwaarde kan u ook een coach toewijzen om met de overlastsituatie om te gaan. Vraag hier vooral naar. 

Wilt u meer informatie over buurtbemiddeling of wilt u zich hier direct voor aanmelden? Kijk dan op www.meerwaarde.nl of bel 023 - 569 88 88. Of bekijk de folder over buurtbemiddeling via deze link.