Regionaal

Regionaal actieprogramma Zuid-Kennemerland/IJmond 2016 t/m 2020

Tot 2020 zijn er in Zuid-Kennemerland en IJmond circa 8100 woningen netto extra nodig. Om dit te realiseren zijn er 25 ambities en afspraken gemaakt in het Regionaal Actieprogramma Wonen tot 2020. 

Woonvisie "Haarlem: duurzame ongedeelde woonstad"

De woonvisie "Haarlem: duurzame ongedeelde woonstad" gaat in op de huidige (en toekomstige) ontwikkelingen in de samenleving. De woonvisie is het kader voor nieuwe (prestatie)afspraken met de corporaties (Lokaal Akkoord).  

Prestatieafspraken Haarlem

In de prestatieafspraken 2018-2021 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente Haarlem, huurdersorganisatie en corporaties vastgelegd. 

Prestatieafspraken Heemstede

In de prestatieafspraken 2018-2021 zijn de prestatieafspraken tussen gemeente Heemstede, huurdersorganisatie en corporaties vastgelegd.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden