Buurtpanel

Elan Wonen werkt met wijkregisseurs en -beheerders. Zij houden zich bezig met de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving. De wijkregisseur maakt wijkplannen die gericht zijn op een schone, veilige en een leefbare buurt. U kunt hierbij actief betrokken worden door mee te praten in buurtpanels. Deze buurtpanels worden aangekondigd op onze website, ons huurdersportaal, via een brief of op het mededelingenbord in uw complex.

Meedenken

Lijkt het u leuk om als buurtpanellid mee te denken? Neem dan telefonisch contact op met de wijkregisseur of -beheerder van uw wijk via (023) 515 98 59 of stuur een e-mail naar klantenserviceelanwonennl.