Bewonersparticipatie

Een Elantenne is een huurder die erg betrokken is en een actieve rol speelt bij buurtactiviteiten.
U kunt actief betrokken worden bij de kwaliteit van uw woon- en leefomgeving door mee te praten in buurtpanels.
Als lid van een bewonerscommissie bent u de schakel tussen bewoners en Elan Wonen. U denkt mee in een formele en regulier terugkerende vorm.
U kunt als huurder ook op het hoogste niveau met ons meepraten. Dat kan als u lid wordt van onze bewonersraad en denkt u mee over ons beleid.

De energiecoach brengt energiebesparing onder de aandacht bij andere huurders.
Heeft u interesse om actief mee te denken en te doen?