De thema's

Het ondernemingsplan kent 5 belangrijke onderwerpen:

  1. We willen een prettige partner zijn om mee samen te werken.

  2. We werken aan blije bewoners en betrokken medewerkers.

  3. Onze nieuwbouw maakt een maatschappelijk verschil in de wijk.

  4. We stimuleren het onderling contact tussen bewoners.

  5. De omgeving draagt bij aan woonplezier.