Medehuurderschap

Naast de hoofdhuurder van een woning kan er ook een medehuurder zijn. Een medehuurder heeft rechten, maar ook plichten. De medehuurder heeft bijvoorbeeld recht op huurbescherming. Maar de medehuurder is wel net als de huurder aansprakelijk voor het betalen van de huur en het naleven van de algemene huurvoorwaarden. Op deze pagina leest u wat medehuurderschap inhoudt.

Wat is een medehuurder?

De medehuurder woont met de hoofdhuurder in een woning, voert samen met hem of haar een duurzame (op de toekomst gerichte) gemeenschappelijke huishouding en is door de verhuurder als medehuurder erkend.

Als u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat (u gaat hiervoor naar de burgerlijke stand van de gemeente), wordt uw partner automatisch op grond van de wet medehuurder. U hoeft dit niet apart aan te vragen. Wel stellen wij het op prijs als u de naam van uw echtgenoot of geregistreerd partner aan ons doorgeeft.

De huurder en medehuurder zijn samen, maar ook ieder afzonderlijk, verantwoordelijk voor betaling van huur en servicekosten en voor andere verplichtingen uit de huurovereenkomst, zoals het goed zorgen voor de woning. De medehuurder is alleen aansprakelijk voor schulden die ontstaan nadat hij of zij medehuurder is geworden.

Welke voorwaarden zijn er om medehuurder te worden?

Als u samen in de woning woont met een volwassene die niet uw echtgenoot of geregistreerd partner is, kunt u onder bepaalde voorwaarden het medehuurderschap aanvragen:

  • de medebewoner moet minimaal twee jaar op het adres staan ingeschreven en met de hoofdhuurder een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren;
  • het inkomen van de medehuurder is hoog genoeg om de huur te kunnen betalen;
  • de aanvraag mag er niet op gericht zijn om iemand snel huurder te laten worden van de woning, daar is de regeling niet voor bedoeld.

Volwassen kinderen die nog bij hun ouders wonen, worden meestal niet erkend als medehuurder. Dit kan anders zijn als een kind vanaf de geboorte minimaal 35 jaar aaneengesloten bij zijn ouders woont en zijn hoofdverblijf heeft op dat adres.

Hoe vraag ik medehuurderschap aan?

Een aanvraag voor medehuurderschap dient u in via het formulier op deze pagina. De aanvraag moet worden gedaan door de huurder(s) samen met degene die medehuurder wil worden. Op het formulier is vermeld welke documenten wij van u willen ontvangen om uw aanvraag te beoordelen. Print het formulier uit, vul het in en stuur het met de gewenste documenten naar Elan Wonen.

Wat gebeurt er na de aanvraag?

Elan Wonen laat u schriftelijk weten of het medehuurderschap wel of niet wordt verleend. Als u het niet eens bent met een weigering en u vindt dat u wel aan de voorwaarden voldoet, kunt u aan de kantonrechter vragen u alsnog medehuurder te maken.

Wat gebeurt er bij een scheiding of einde van een relatie?

U bepaalt samen wie er na het eindigen van een relatie in de woning blijft. Bij echtgenoten of geregistreerd partners regelt u dit in een echtscheidingsconvenant of beëindigingsovereenkomst.

Let op: de medehuurder die in de woning blijft moet een huisvestingsvergunning aanvragen als dat voor de woning nodig is. Dit geldt alleen als de medehuurder géén echtgenoot of geregistreerd partner is. U laat Elan Wonen weten wie de woning verlaat.

Medebewoners die echtgenoot of geregistreerd partner zijn hoeven niet opnieuw een huisvestingsvergunning aan te vragen.

Wat gebeurt er na het overlijden van de huurder?

Als de hoofdhuurder overlijdt, wordt de medehuurder automatisch huurder. Dit geldt in alle gevallen, ook als de medehuurder geen echtgenoot of geregistreerd partner is. Er zijn dan geen nadere voorwaarden.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden