Samenwerking met ista

Ieder jaar rekent Elan Wonen de stookkosten af via de servicekosten. Voor huurders die wonen in een appartementencomplex dat verwarmd wordt via blokverwarming met een collectieve cv-ketel, verandert dit per 1 januari 2021. In het nieuwe jaar wordt de afrekening van de gebruikte warmte en het onderhoud aan de cv-ketel verzorgd door ista en energieleverancier Four Energy.

Elan Wonen werkt al jaren samen met ista voor de eindafrekening van de stookkosten. Wij breiden de samenwerking met ista nu uit. Daarom gaat dochterbedrijf istaDES vanaf 2021 de stookkosten direct afrekenen bij huurders waarvan de woning wordt verwarmd via blokverwarming.

Dit betekent:

 • dat huurders hun voorschot voortaan aan ista betalen en niet meer aan Elan Wonen;
 • dat ista de afrekening opstelt en het bedrag verrekent dat huurders teveel of te weinig hebben betaald;
 • dat Elan Wonen wel eigenaar blijft van uw cv-ketel. Elan Wonen blijft ook verantwoordelijk voor het onderhoud aan uw cv-ketel;

 • nadat 70% van de bewoners in uw complex akkoord is met het voorstel en voordat de nieuwe warmtelevering ingaat, u een nieuwe huurspecificatie van Elan Wonen ontvangt. U betaalt uw nieuwe huur namelijk zonder servicekosten voor warmte en warm water. Deze kosten betaalt u voortaan aan ista.

  Betaalt u de huur via automatische incasso? Dan zorgt Elan Wonen dat het juiste bedrag van uw rekening wordt afgeschreven.
  Betaalt u de huur van uw woning zelf? Let er dan op dat u de juiste huurprijs betaalt vanaf het moment dat de warmtelevering ingaat. U ontvangt nog een brief wanneer de nieuwe huurprijs ingaat.

Instemming bewonersraad Elan Wonen

De bewonersraad van Elan Wonen heeft haar akkoord gegeven op de samenwerking met istaDES. Met deze samenwerking ziet de raad grote voordelen:

 • Huurders krijgen toegang tot een website en een app waarmee het warmteverbruik goed in de gaten kan worden gehouden.
 • De jaarlijkse afrekening wordt verstuurd via ista. Hierdoor hebben huurders eerder duidelijkheid. Ook ontvangen huurders eventueel teveel betaalde stookkosten sneller op hun rekening.
 • Huurders hebben voortaan één aanspreekpunt voor alle vragen over warmtelevering binnen het complex. Bel bij vragen istaDES als de radiator bijvoorbeeld niet goed warm wordt of als er vragen zijn over de eindafrekening van de warmtekosten.
 • istaDES is op het gebied van het verwarmen van woningen een specialist. Jaarlijks stellen istaDES en Elan Wonen de warmtetarieven vast. istaDES verwacht dat zij 10 tot 20% korting op de tarieven kunnen geven. Dit hangt uiteraard ook af van de ontwikkeling van de gasprijzen.

Samenwerking tussen ista & Elan Wonen

Leveringsovereenkomst

Bent u de leveringsovereenkomst kwijtgeraakt? Geen probleem. U kunt de overeenkomst hier downloaden, invullen en sturen naar elanwonenistanl. Om de overeenkomst in te vullen, heeft u Adobe Reader nodig. Hieronder vindt u de handleiding hoe u Adobe Reader kunt downloaden en hoe u de overeenkomst digitaal invult. 

Veelgestelde vragen

Heeft u een vraag over de brief die u heeft ontvangen? Of heeft u een andere vraag? Bekijk dan hieronder of het antwoord staat in de veelgestelde vragen.

1. Wat doet istaDES?

istaDES is een dochterbedrijf van ista Nederland. istaDES is een specialist op het gebied van het verwarmen van woningen. Van het afrekenen van de stookkosten met de bewoner tot regelen van het onderhoud van de energie-installatie. Belangrijk is dat de installatie goed blijft functioneren. istaDES stuurt de installateur aan voor het verhelpen van storingen. Ook houdt istaDES de storingen bij en kijkt waar verbeteringen in de installatie nodig zijn.

2. Wie is Four Energy?

Four Energy levert duurzame energie aan consumenten en bedrijven in heel Nederland. Dit doen zij door het aanleggen en uitbaten van warmtenetten. De warmte komt altijd uit de directe omgeving. Lokale producenten van duurzame warmte worden namelijk gekoppeld aan woningen en kantoren die de warmte afnemen. Op deze manier wil Four Energy woonwijken en bedrijventerreinen aardgasvrij maken en een belangrijke bijdrage leveren aan het verduurzamen van Nederland.

Meer weten over Four Energy? Bezoek de website www.fourenergy.nl

3. Wat betekent dit financieel voor mij?

Er is afgesproken dat u een lager tarief krijgt dan de geldende tarieven van 2019. U betaalde in de eerste helft van 2019 voor een gigajoule € 28,47 euro. Vanaf 1-6-2019 is dit tarief vastgezet op € 23,19 per gigajoule. Ook de vastrecht tarieven zijn lager dan u gewend bent. Het vastrecht tarief voor verwarming en warmwater samen is van € 318,95 naar € 282,28 gegaan. Het tarief voor alleen verwarming is van € 309,52 naar € 234,58 gegaan. Ieder jaar stelt Elan Wonen samen met istaDES/Four Energy de tarieven vast. istaDES verwacht, in samenwerking met Four Energy, concurrerende energietarieven te kunnen berekenen. Dit heeft als gevolg een voordeliger energierekening voor u.

4. Waarom krijgen wij dit voordeel? Moeten we dan voor een andere dienst meer betalen?

Nee, u gaat door het lagere warmtetarief niet meer betalen voor andere diensten. Het voordeel van het lagere warmtetarief komt, omdat istaDES en Four Energy hierover afspraken hebben gemaakt.

5. Word ik met deze leveringsovereenkomst zelf (financieel) verantwoordelijk voor alle kosten aan het verwarmings-/ en warm tapwaterinstallatie?

Nee, u bent niet verantwoordelijk voor de kosten van gebreken, reparaties en onderhoud aan de collectieve installatie. Deze kosten zijn voor istaDES en/of Elan Wonen. Wij vragen u wel gebreken aan de installatie in uw eigen woning of daarbuiten te melden aan istaDES.

6. Waarom is er een samenwerking met istaDES?

Het wordt voor woningcorporaties steeds lastiger om zelf alles te regelen voor een goede en voordelige warmtelevering aan hun huurders. Dit heeft ook te maken met veranderende wetgeving en de kennis die zij moeten bijhouden van energie-installaties. Daarom gaan veel woningcorporaties op zoek naar een partner die dit kan overnemen. Elan Wonen heeft deze partner gevonden in istaDES.

Door de samenwerking met istaDES kan Elan Wonen een betaalbare prijs voor de warmtelevering garanderen.

7. Waarom heb ik een leveringsovereenkomst met Four Energy

Wettelijk gezien is Four Energy verplicht om met u een leveringsovereenkomst af te sluiten. Hierin staan de met Elan Wonen overeengekomen tarieven en de voorwaarden waaraan Four Energy moet voldoen.

Download via deze link de leveringsovereenkomst.
Download via deze link de leveringsvoorwaarden. 

8. Ik ben niet de gehele periode de huurder van de woning. Hoe zit het met de ingangsdatum van mijn afrekening?

U kunt de ingangsdatum op de leveringsovereenkomst wijzigen in de ingangsdatum van uw huurcontract. Ook krijgt ista van Elan Wonen altijd alle verhuizingen op voor het maken van de afrekening. Dus ook als u niets aangeeft op de leveringsovereenkomst dan ontvangt u toch een afrekening over de juiste periode van bewoning.

9. Wat doet ista?

ista maakt, in opdracht van Elan Wonen, de afrekening van uw warmte- en/of waterverbruik. Uw woning is voorzien van een verwarmingssysteem dat is aangesloten op een collectieve cv installatie voor alle bewoners van het gebouw waarin u woont. Om de totale kosten van de gemeenschappelijke cv installatie zo eerlijk mogelijk te verdelen, zijn meters geplaatst om uw warmte- en/of waterverbruik zo nauwkeurig mogelijk te meten. Van uw beheerder ontvangen ista de opgave van de tarieven, overige gemaakte kosten en de deelnemergegevens.

Er wordt weleens gedacht dat ista een energiebedrijf is. Dat is niet zo. ista is een onafhankelijk bedrijf dat zorgt voor de plaatsing van de meters, de registratie van de meterstanden, het onderhoud van de meters en het maken van de individuele afrekeningen. De verrekening van het bedrag dat u teveel heeft betaald of moet bijbetalen heeft Elan Wonen uitbesteed aan istaDES.

10. Waarom zijn er warmtekostenverdelers op de radiatoren geplaatst?

De warmtekostenverdelers zijn op de radiatoren geplaatst om het warmteverbruik van alle bewoners in het gebouw te meten. Op die manier kunnen de totale energiekosten van het gebouw eerlijk verdeeld worden. Iedere bewoner betaalt dus wat hij/zij aan warmte verbruikt heeft.

11. Hoe krijg ik inzicht in mijn verbruik tijdens het stookseizoen?

Uw meterstanden worden door ista op afstand uitgelezen. Het verbruik kunt u zelf via een website en een app inzien. U ziet zowel het totaalverbruik van uw woning als het verbruik per radiator. Ook kunt u uw verbruik vergelijken met uw eigen gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren of met het gemiddelde verbruik in het gebouw waar u woont. Op deze manier kunt u uw verbruik goed in de gaten houden en als u dat wenst uw verbruiksgedrag aanpassen. 

Alvast een kijkje nemen in de app? U kunt de demoversie 'ista NL' gratis downloaden.

12. Wat moet ik doen als mijn radiator niet warm wordt, terwijl hij wel aanstaat?

Neemt u dan contact op met installateur Schouten Techniek via telefoonnummer 0229-291 575 of mail naar infoschoutentechnieknl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk een bezoek ingepland om te kijken wat er aan de hand is. U vindt de gegevens van de installateur ook op de sticker die u binnenkort ontvangt.

13. Aan wie betaal ik mijn energievoorschot?

Op dit moment betaalt u uw energievoorschot aan Elan Wonen. Dit gaat per 1 maart 2021 veranderen. Vanaf 1 maart 2021 betaalt u uw energievoorschot aan ista.

14. Wat is Debicasso?

Debicasso is de dienst van ista, waarmee zij de warmte en/of waterkosten direct met u afrekenen. U betaalt uw maandelijkse voorschotten aan ista en ista betaalt de maandelijkse voorschotten aan uw energieleverancier Four Energy. Aan het einde van de afrekenperiode verrekent ista met u de bij- of terugbetaling. 
Met de dienst Debicasso neemt ista dus deze administratieve handelingen over van Elan Wonen.

15. Wanneer ontvang ik mijn eindafrekening?

Zodra 70% van de bewoners in uw complex de leveringsovereenkomst heeft teruggestuurd en de bezwaartermijn van acht weken voorbij is, maakt ista de afrekening van 01-06-2019 t/m 31-05-2020 op.

De afrekening van de bewoners voor de periode 01-01-2020 t/m 31-12-2020 maakt ista begin 2021 op.

De voorschotten die u al heeft betaald aan Elan Wonen worden in uw afrekening verwerkt.

16. Waarom gaat de situatie in per 1-6-2019?

Door de samenwerking tussen istaDES en energieleverancier Four Energy kan istaDES afspraken maken over lagere warmtetarieven. Om maximaal voordeel voor de bewoners te behalen, heeft Elan Wonen erop aangedrongen deze lagere tarieven ook voor de afrekening van het seizoen 2019 / 2020 te hanteren. Dit is gelukt. Maar eerst moet er sprake zijn van een samenwerking met Four Energy en istaDES. Hiervoor is 70% instemming van de bewoners nodig. De afrekening 2019 / 2020 gaat ista binnenkort maken.

17. Hoe wordt mijn voorschot bepaald

Op basis van de hoogte van uw afrekening zal ista jaarlijks uw voorschot opnieuw bepalen. Wanneer ista uw afrekening heeft gemaakt, kunnen zij zien of uw maandelijkse voorschotbedrag voldoende, te hoog of te laag is geweest. Zij zullen uw voorschotbedrag dan aanpassen aan uw verbruik.

Voor nieuwe bewoners geldt dat ista in het eerste jaar het opgegeven voorschotbedrag van Elan Wonen aanhoudt, omdat het warmteverbruik nog niet bekend is.

18. Kan ik mijn voorschotbedrag aanpassen?

Ja, u kunt uw voorschotbedrag aanpassen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar
debicasso-administratieistanederlandnl met uw naam en adres en het door u gewenste voorschotbedrag. U ontvangt hiervan een bevestiging.

U kunt uw voorschotbedrag ook eenvoudig zelf aanpassen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat uw toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u de inloggegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen. Wilt u liever bellen om uw voorschot aan te laten passen? Dat kan ook. Neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 245 58 54.

Wanneer u uw voorschotbedrag wilt verlagen, houdt u er dan rekening mee dat u mogelijk moet bijbetalen aan het einde van de volgende afrekenperiode. Verlaging van uw voorschotbedrag kan tot maximaal 10%.

19. Kan ik ook automatisch betalen?

Ja, dat kan. U kunt ista machtigen door het formulier in te vullen en aan ista op te sturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel plakken is niet nodig.

Machtigingsformulier

U kunt ista ook eenvoudig machtigen voor automatisch betalen via de bewonersportal. Bent u hier nog niet aangemeld, stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat uw toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u de gegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen.

20. Waar kan ik mijn gegevens inzien?

U kunt uw gegevens inzien in de bewonersportal. Hier vindt u uw facturen, afrekeningen en verdere communicatie met ista. Als u zich al eerder heeft aangemeld op de bewonersportal, dan kunt u opnieuw inloggen met uw e-mailadres en uw eigen bedachte wachtwoord via deze link: https://debicasso.istanederland.nl.

Heeft u zich nog niet aangemeld op de bewonersportal en wilt u graag deze mogelijkheid krijgen? Stuurt u dan een e-mail naar debicasso-administratieistanl, met uw naam en adresgegevens. Geeft u ook aan dat uw toegang wilt tot de bewonersportal. Dan stuurt ista u via e-mail de inloggegevens op en een uitleg hoe u kunt inloggen.

Wilt u liever bellen om toegang tot de bewonersportal te krijgen? Dat kan ook. Neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 2455854.

21. Hoe kan ik zien of mijn betaling binnen is?

Is het bedrag dat u zelf maandelijks overmaakt bij u afgeschreven? Dan kunt u ervan uitgaan dat uw betaling binnen enkele dagen bij ista binnen is.

Automatisch betalen is de beste manier om er zeker van te zijn dat uw maandelijkse voorschotbedrag op tijd bij ista binnen is.

U kunt ista machtigen door het formulier in te vullen en aan ista op te sturen. Het adres staat op het formulier. Een postzegel plakken is niet nodig. 

22. 70% van de bewoners moet instemming geven voor de samenwerking met Four Energy en istaDES. Wat gebeurt er als de 70% instemming van bewoners niet wordt gehaald?

In dat geval kan de samenwerking met Four Energy en istaDES niet doorgaan. En blijft de situatie voorlopig zoals die nu is. ista maakt de afrekeningen, maar dan met de oude (en dus duurdere) warmtetarieven. Om gebruik te maken van de lagere warmtetarieven en de andere voordelen, moeten we wachten totdat 70% van de bewoners instemt. Dit is bij wet vastgelegd.

23. Ik ben het niet eens met de samenwerking met Four Energy en istaDES en heb de leveringsovereenkomst niet teruggestuurd naar ista. Nu heb ik wel een voorlopige afrekening ontvangen en moet ik bijbetalen. Kan dit wel?

U krijgt altijd een afrekening van de door u afgenomen warmte.

Het voordeel van de samenwerking met Four Energy en istaDES is dat de afrekening wordt gemaakt met lagere warmtetarieven. Ook als u de leveringsovereenkomst niet heeft teruggestuurd, profiteert u van de lagere tarieven. Was Elan Wonen geen samenwerking aangegaan met Four Energy en istaDES? Dan had u een afrekening gekregen met hogere warmtetarieven. Dat betekent dat u meer had moeten bijbetalen dan nu het geval is.

Uiteraard kunt u altijd uitleg vragen bij ista over uw afrekening. Belt u dan naar telefoonnummer  010 245 57 55 of stuur een e-mail elanwonenistanl.

24. Ik heb een vraag over mijn verbruik. Bij wie kan ik met mijn vraag terecht?

Voor vragen over uw verbruik kunt u altijd contact opnemen met ista. Dit kunt u telefonisch doen via 010 245 57 55 of via e-mail elanwonenistanl.  

25. Ik ben het niet eens met mijn afrekening. Wat moet ik doen?

Neemt u dan contact op met de afdeling Klantenservice van ista. Alle vragen over uw afrekening kunt u aan de medewerker van ista stellen.

Het is verstandig om uw verbruik gedurende het stookseizoen in de gaten te houden. Dit kunt u doen via de ista webportal of de ista app. Zo maakt u bewuster gebruik van de radiatoren in uw woning en is de eindafrekening geen verrassing voor u.

26. Is er in de afrekening rekening gehouden met mijn verhuizing?

Dit kunt u op de afrekening zien. Rechts bovenaan de afrekening staat de afrekenperiode vermeld. Hieraan kunt u zien of de stookkosten betrekking hebben op de periode waarin u de bewoner bent geweest.

Als dit niet het geval is, neemt u dan contact op met ista via telefoonnummer 010 245 57 55 of stuur een e-mail naar elanwonenistanl

27. Heeft u nog verdere vragen?

Voor verdere vragen over uw warmtelevering of vragen die te maken hebben met uw afrekening voor warmteverbruik, kunt u contact opnemen met de klantenservice van ista. De medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur via telefoonnummer 010 245 58 54.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden