Actueel in de wijk

Planmatig onderhoud

Op ons huurdersportaal mijn.elanwonen.nl kunt u zien of er planmatig onderhoud gepland staat op uw adres. Zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, ontvangen de betreffende bewoners van ons een brief met nadere informatie. 

Oude Amsterdamsebuurt

Sloop/nieuwbouw
Door onder meer sloop/nieuwbouw, grootonderhoud en verkoop ondergaat de Oude Amsterdamsebuurt de komende jaren een ware metamorfose.

Slachthuisbuurt

Sloop/nieuwbouw
Er gaat heel wat veranderen in de Slachthuisbuurt. Corporaties Elan Wonen en Ymere hebben met de komst van Hof van Dumont een deel van de buurt vervangen door nieuwbouw. Pré Wonen is nu bezig met Hof van Egmond. Zo ontstaat geleidelijk een buurt met veel verschillende woonsferen en een prettige openbare ruimte. Meer informatie over Slachthuisbuurt vindt u op de website van gemeente Haarlem. Kijk ook bij onze projecten.

Sporten bij KwiqFit
Enkele jaren geleden werd de sportschool opgericht door de woningcorporaties Pré Wonen, Ymere en Elan Wonen. Er volgde een forse verbouwing van de voormalige garage. Het doel is om beweging en ontmoeting te stimuleren onder bewoners van de buurt.

Een nieuwe stichting van vrijwillige buurtbewoners heeft de sportactiviteiten per 1 februari 2014 voortgezet. De sportschool biedt laagdrempelige en voor iedereen toegankelijke sportactiviteiten zoals fitness, kickboxen, senioren fitness en bewegen voor bijzondere doelgroepen. De stichting heeft geen winstoogmerk, houdt de prijzen dus laag. Meer informatie vindt u op de facebookpagina van KwiqFit.

Zuiderpolder

Geen bijzonderheden.

Scheepmakersdijk

De gevangenis De Koepel is sinds 2015 niet meer in gebruik als gevangenis. Er wordt een nieuwe bestemming voor dit monumentale gebouw gezocht. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente Haarlem.

Buurtbedrijf Haarlem

Het buurtbedrijf is een initiatief van de Haarlemse woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere, de gemeente Haarlem, Paswerk en Spaarnelanden. Het bedrijf zet mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in om de buurt schoon te houden en klussen in woningen te verrichten. U kunt de hulp van Buurtbedrijf inroepen via de balie aan de Prinses Beatrixdreef 2 in Haarlem, per telefoon of online. 

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden