Iedereen kan iets melden zonder naam of adres op te geven bij Meld Misdaad Anoniem via 0800 - 7000 (gratis), iets online melden en toch anoniem blijven. Via Meld Misdaad Anoniem krijgt de politie informatie en kan de melder helpen om de omgeving veiliger te maken.

Huurders die een illegale activiteit waarnemen, kunnen dat ook bij ons melden. Denk aan meldingen over bedrijfsmatige activiteit, illegale bebouwing, onderhuur, drugsgebruik, hennepplantage, krakers of prostitutie.

Illegale activiteit

Meld direct een illegale activiteit

Illegale activiteit

Wat is een illegale activiteit of woonfraude?

Als huurder van Elan Wonen is het niet toegestaan om:

  • de woning door te verhuren aan een ander.

  • familie, vrienden of anderen te laten inwonen zonder toestemming van Elan Wonen.

  • de woning leeg te laten staan.

  • zonder toestemming van Elan Wonen te ruilen van woning.

  • een huurwoning te gebruiken als opslagruimte of bedrijfsruimte.

  • in de woning hennepplanten te kweken of andere drugs te maken. Ook drugshandel is verboden.

  • de woning aan toeristen te verhuren (bijvoorbeeld via Airbnb).

  • een kamer van de huurwoning te verhuren zonder onze toestemming.

Woonfraude wordt actief bestreden door Elan Wonen. In het geval van fraude wordt een zware straf opgelegd. Pleegt een huurder woonfraude dan raakt hij in alle gevallen zijn woning kwijt. Ook wordt een hoge boete opgelegd. De gevolgen van woonfraude zijn door ons vastgelegd in de Algemene voorwaarden huurovereenkomst.

Samen met andere woningcorporaties, politie en de gemeenten Haarlem en Heemstede pakken wij woonfraude hard aan. Zo willen wij betaalbare huurwoningen beschikbaar houden voor mensen die dit daadwerkelijk nodig hebben.

Woonfraude melden is daarom in ieders belang. Dat van u, van uw buren én van ons. Uiteraard gaan we voorzichtig om met uw melding van woonfraude. Dit kan daarom ook anoniem via onze website.

Huurders kunnen woonfraude ook melden bij de wijkregisseur, via klantenservice@elanwonen.nl of door ons te bellen: (023) 515 98 59.