Heemstede

Suggesties en ideeën voor de leefbaarheid in uw buurt? Mail deze naar onze klantenservice!
-
 
Bent u benieuwd naar de voorzieningen in de wijk? Bijvoorbeeld of er scholen, winkels of groen in de buurt aanwezig is? Wij hebben de buurtinformatie voor u op een rijtje gezet.
Wat speelt er in de wijk? Zijn er plannen voor sloop of nieuwbouw? Of worden er leuke activiteiten georganiseerd?
Hebt u ideeën over hoe het beter kan in uw wijk? En wilt u daar over meepraten? Word dan lid van de bewonerscommissie.
Hebt u een goed idee voor een activiteit in de wijk? Hiervoor is mogelijk budget beschikbaar. U leest hier meer over in de folder ‘Het Wijkbudget…hoe zit dat?’.

In alle wijken is een wijkregisseur en een (ambulante) wijkbeheerder. U kunt bij hen terecht met vragen en opmerking over het woon – en leefklimaat bij u in de buurt.