Energie & Duurzaamheid

Net als koelkasten of auto’s hebben al onze woningen een energielabel. Dit label geeft aan hoe zuinig onze woningen zijn.
Elan Wonen ondersteunt diverse energie-initiatieven.
Duurzaamheid is een belangrijke pijler uit het ondernemingsplan 'Met het oog op de klant 2013-2017' van Elan Wonen.