Servicekosten

De servicekosten bestaan uit bedragen voor levering van diensten. Het kan zijn dat u meebetaalt aan diensten van een wijkbeheerder. De zorg voor de woonomgeving is namelijk een gezamenlijke taak van huurder en verhuurder. Of u draagt bij aan de glasverzekering. Is de glasverzekering onderdeel van de servicekosten, dan is uw glas binnen en buiten uw woning verzekerd.

Voorschotbedrag

In sommige complexen betaalt men, bovenop de huur, een voorschotbedrag voor stookkosten, waterverbruik, algemene elektra, schoonmaakkosten of tuinfonds. Deze kosten worden meestal jaarlijks afgerekend.

Afrekening levering van diensten

Als de stookkosten en/of water een servicecomponent zijn van de huurprijs, rekenen wij deze eens per jaar met u af. Dit kan zowel in uw voor- als nadeel zijn.

Is het saldo van de afrekening positief? Dan krijgt u geld teruggestort. Dit kan alleen als uw rekeningnummer bij ons bekend is. Heeft u een openstaande verplichting, dan verrekenen wij dit bedrag hiermee.

Is het saldo van de afrekening negatief? Dan ontvangt u een acceptgiro om het bedrag aan ons over te maken. Als u een automatisch incasso bij ons heeft, kunt u ons opdracht geven het bedrag van uw rekening te incasseren.

Wijziging voorschot stookkosten

Op uw afrekening stookkosten staat het nieuwe voorstel voor uw voorschotbedrag . Bent u het niet eens met uw nieuwe voorschotbedrag? Dan kunt u dit wijzigen met het formulier Aanpassen voorschotbedrag stookkosten.  

Mijn Elan Wonen

U kunt uw voorschotbedrag ook makkelijk wijzigen via huurdersportaal Mijn Elan Wonen.

Deel deze pagina

Mijn Elan Wonen

Zelf eenvoudig uw huurderzaken online inzien/regelen? Maak een account aan op mijn.elanwonen.nl.
Heeft u de brief met inloggegevens niet meer? Stuur dan een mail of bel naar (023) 515 98 59.

Bekijk het introductiefilmpje