Huurverhoging

Waarom een huurverhoging tijdens deze coronacrisis?

Wij zijn ons ervan bewust dat alle huurders op de een of andere manier gevolgen ondervinden van de huidige corona-uitbraak. Sommige huurders geven opeens thuis les aan hun kinderen terwijl anderen juist weer veel eenzaamheid ervaren. Soms krijgen huurders te maken met een  verzwaring of wijziging van werkomstandigheden. Terwijl bij anderen het werk juist helemaal of gedeeltelijk is weggevallen.

Wij zijn van mening dat een algemene maatregel, zoals het laten vervallen of uitstellen van de huurverhoging voor alle huurders, geen passend antwoord is op de uiteenlopende problemen. Daarom kiest Elan Wonen voor maatwerk. We willen juist die huurders helpen die door sterke inkomensdaling in financiële problemen zijn gekomen.

Klik op onderstaande links om meer te lezen over huurverhoging en maatwerk bij inkomensdaling. 

Sociale huur
 


Huurverhoging

  > Maatwerk inkomensdaling  

Vrije sector
 


Huurverhoging

  > Maatwerk inkomensdaling  

Parkeergelegenheid &
bedrijfsonroerendgoed


Huurverhoging

  > Maatwerk inkomensdaling  

Waarom verhoogt Elan Wonen ieder jaar de huurprijzen?

Voor woningcorporaties zoals Elan Wonen zijn de huuropbrengsten verreweg de grootste bron van inkomsten. Vanuit de huuropbrengsten betalen wij het onderhoud van alle woningen, de belastingen, ons personeel en de rente op onze leningen. Daarnaast wordt een deel van de huuropbrengsten ingezet voor investeringen. Zo kunnen we de bestaande woningen duurzamer maken en kunnen we nieuwe woningen bouwen voor de grote groep woningzoekenden.

Onze uitgaven stijgen jaarlijks door inflatie. Daarom vinden wij het redelijk om ook de huurprijzen gemiddeld met inflatie te laten stijgen. Zo kunnen wij ons werk voor u voortzetten en daarnaast blijven investeren in een meer duurzame gemeente waar het goed wonen is voor u en andere mensen die op zoek zijn naar een (beter) geschikte woning.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden