Groen

Aansprakelijkheid

Een huurder wordt aansprakelijk gesteld voor schade die een ander door zijn/haar bomen ondervindt. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door afvallende takken, slecht onderhoud of gebrekkig toezicht. De bomen moeten door de huurder regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden worden.

Groen van de buren

Overlast van het groen van de buren of het onderhouden van de gezamenlijke heg kan tot onenigheid leiden. Allereerst geldt uiteraard dat iedereen alert is op zijn of haar groen en of je hiermee geen overlast veroorzaakt bij de buren. Het beste advies: praat met uw buren en maak samen goede ‘snoei’-afspraken. Zo geniet iedereen van zijn tuin. Komt u er pratend niet uit, schrijf dan een briefje waarin u het nogmaals vraagt. Bij overhangende takken in uw tuin kunt u dan bijvoorbeeld voorstellen dat u zelf de takken weghaalt als uw buren niet willen snoeien. Geef hun wel een redelijke termijn, bijvoorbeeld zes weken. U moet de overhangende takken wel op een verantwoorde manier afzagen. Hetzelfde geldt voor boomwortels die doorgroeien in uw tuin.

Meer weten?