Groen in uw tuin

De afdeling Klantenservice van Elan Wonen ontvangt regelmatig vragen over bomen, struiken, heggen, etc. Tot welke hoogte mogen bomen groeien? Mogen takken over de schutting hangen? Hoe zit het precies met de gezamenlijke haag? Eigenlijk geldt over het algemeen: de huurder dient bomen, struiken en hagen in een goede staat te onderhouden, zodat anderen er geen last van ondervinden. Per type groen is hieronder te lezen wat de regels zijn. 

Hagen en bomen op of bij de erfgrens

Binnen een bepaalde afstand van de erfgrens kan de begroeiing discussie met de buren opleveren. Voor bomen is dit twee meter en voor hagen vijftig centimeter van de erfgrens. 

Hagen

De wet gaat er vanuit dat een haag op de grens van twee percelen gemeenschappelijk is. Dit betekent dat beide eigenaren de plicht hebben de haag te verzorgen. En uiteraard mag de haag alleen in onderling overleg worden verwijderd!

Bomen

De algemene regel is dat bomen die hoger worden dan twee meter, niet binnen een afstand van twee meter vanaf de grenslijn van twee percelen mogen staan. Dit is echter wel toegestaan als er toestemming is van de buren. Deze toestemming moet schriftelijk vastgelegd worden. Een kopie van deze verklaring komt in het woondossier. 

Hagen en bomen op of bij de gemeentegrens

Wanneer uw tuin aan de openbare weg of aan een openbaar water grenst, mogen hoge bomen meestal wel geplant worden. Toch is het verstandig om eerst bij de gemeente te informeren of er geen bezwaren zijn, bijvoorbeeld omdat een hoge boom op die plek de verkeersveiligheid in gevaar zou kunnen brengen.

Overhangende takken, doorschietende wortels en vallende vruchten

Als in de tuin van de buren een boom staat waarvan de takken boven de buurmans tuin hangen, mogen zij u vragen de takken af te zagen. Als men dit niet doet, mogen zij de takken zelf verwijderen. Hierbij moet u wel in uw eigen tuin blijven. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld boomwortels die doorgroeien tot in uw tuin. Ook deze kunnen doorgezaagd en verwijderd worden. U dient deze zelf op verantwoorde wijze af te voeren. Overhangende vruchten mogen echter niet geplukt worden. Deze zijn pas uw eigendom als ze zijn gerijpt en in uw tuin vallen.

Klimop

Klimop-planten beschadigen gevels. Met name voor oudere gevels met kalkvoegen en scheuren in het metselwerk kunnen klimop-planten schadelijk zijn, doordat de wortels in de scheuren en in de kalkvoegen invreten. Op goede gevels blijven de zuignapjes op de oppervlakte.

Bij klimplanten kan schade optreden, doordat de slinger/stam achter de regenpijp komt en doordat hij steeds dikker wordt, dan de regenpijp kan wegdrukken. Dit kan ook bij houten delen in de gevel in de naden gebeuren. Een klimop is niet toegestaan en een klimplant onder voorbehoud waarbij het onderhoudsplicht zwaar weegt.  

Aansprakelijkheid

Een huurder wordt aansprakelijk gesteld voor schade die een ander door zijn/haar bomen ondervindt. Bijvoorbeeld schade veroorzaakt door afvallende takken, slecht onderhoud of gebrekkig toezicht. De bomen moeten door de huurder regelmatig worden gecontroleerd en onderhouden worden. 

Groen van de buren

Overlast van het groen van de buren of het onderhouden van de gezamenlijke heg kan tot onenigheid leiden. Allereerst geldt uiteraard dat iedereen alert is op zijn of haar groen en of je hiermee geen overlast veroorzaakt bij de buren. Het beste advies: praat met uw buren en maak samen goede ‘snoei’-afspraken. Zo geniet iedereen van zijn tuin. Komt u er pratend niet uit, schrijf dan een briefje waarin u het nogmaals vraagt. Bij overhangende takken in uw tuin kunt u dan bijvoorbeeld voorstellen dat u zelf de takken weghaalt als uw buren niet willen snoeien. Geef hun wel een redelijke termijn, bijvoorbeeld zes weken. U moet de overhangende takken wel op een verantwoorde manier afzagen. Hetzelfde geldt voor boomwortels die doorgroeien in uw tuin.

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden