De Wet goed verhuurderschap bestaat sinds 1 juli 2023. In deze wet staan basisregels van goed verhuurderschap. Dit gaat vooral over hoe verhuurders om moeten gaan met woningzoekenden en huurders. Ook geeft deze wet gemeenten meer mogelijkheden om ongewenst verhuurgedrag tegen te gaan. Denk aan woondiscriminatie of onredelijke servicekosten. 

Rechten en plichten van een huurder 

Elan Wonen sluit met al haar huurders een huurovereenkomst af met algemene voorwaarden. Hierin staan de rechten en plichten van zowel de huurders als Elan Wonen. De wet vraag ons als verhuurder om huurders extra te informeren over een aantal onderwerpen. Dit gaat bijvoorbeeld over het gebruik van de woning en waar u terecht kunt met klachten. Al onze huurders, nieuwe en huidige, ontvangen van ons deze bijlage

Gemeentelijke meldpunten 

Vanaf 1 januari 2024 zijn gemeentes verplicht om een meldpunt te hebben. Gemeentes helpen huurders bij het vinden van het juiste loket voor het melden van hun klachten.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op de website van de overheid. Of lees de volledige tekst van de wet in de Staatscourant.