Geen objecten gevonden

Elan Café 2018: Een terugblik

'Kan het nog slimmer?' was het thema van het Elan Café op dinsdag 4 september 2018 in de Philharmonie in Haarlem. Een gevuld programma met nieuwe inzichten en inspiratie vanuit een sociaal perspectief. Uiteraard was er ook ruimte om elkaar te ontmoeten. 

Goed dat Elan Wonen zich weer openstelt om op deze manier te horen wat functioneel is voor de toekomst en dat vanuit verschillende oogpunten en organisaties.

Werken aan woongeluk

In de break-out sessie verzorgd door Platform31 is gesproken over de elementen die bijdragen aan ‘Woongeluk’ in het algemeen en die van senioren in het bijzonder. Samen hebben we vastgesteld dat er verschillende mogelijkheden en randvoorwaarden zijn om de invloed van senioren op hun eigen woongeluk te vergroten. Het ontmoeten van anderen is daarbij van wezenlijk belang. Bewoners kunnen hier zelf veel in betekenen, mits er sprake is van professionele ondersteuning. Tenslotte is vastgesteld dat goede communicatie met de bewoners en de verschillende partijen essentieel is. Geen verrassende uitkomst maar opnieuw een oproep aan alle partijen om daar echt werk van te maken.

Datagedreven ruimtelijke ontwikkelingen

Belangrijkste leerpunt uit de break-out van TNO was dat het inzetten van de enorme hoeveelheid beschikbare data een ontzettende meerwaarde kan hebben. Maar het vraagt wel om lef om die data daadwerkelijk in te zetten, zeker als dat er toe zal leiden dat we veel 'business as usual' overboord moeten zetten. Lef is ook nodig om data met elkaar te delen.

Willen organisaties de gouden eieren wel met elkaar delen? Als je data bundelt en deelt, kom je met elkaar tot slimmere ideeën.

Meer problemen dan je zelf kunt oplossen

Nienke Schlette en Harry Kruiter vertelden over hun maatwerkmethode voor kwetsbare huishoudens en verkenden met de zaal welke rol corporaties daarin kunnen pakken. Door het gesprek aan te gaan vanuit de drie waarden worden doorbraken mogelijk: rendement (met schaarse middelen moeten we verstandig omgaan), legitimiteit (wat zegt de wet?) en betrokkenheid (bestaat er draagvlak voor het initiatief?) staan centraal.

Stemmen #bozemeneer

We moeten leren betrokkenheid en rendement echt te waarderen. Het kan goedkoper en meer betrokken. Ook binnen bestaande regels.

De uitdagingen voor Elan Wonen

Je kunt jezelf verliezen in de grote opgave van het bouwen van voldoende sociale woningen. Maar in de samenwerking ligt de oplossing.

 

Bedankt voor uw komst en alle inspiratie!

 • Elan20180904-0004.jpg
 • Elan20180904-0332.jpg
 • Elan20180904-0330.jpg
 • Elan20180904-0322.jpg
 • Elan20180904-0005.jpg
 • Elan20180904-0013.jpg
 • Elan20180904-0003.jpg
 • Elan20180904-0034.jpg
 • Elan20180904-0016.jpg
 • Elan20180904-0043.jpg
 • Elan20180904-0014.jpg
 • Elan20180904-0037.jpg
 • Elan20180904-0047.jpg
 • Elan20180904-0053.jpg
 • Elan20180904-0051.jpg
 • Elan20180904-0072.jpg
 • Elan20180904-0058.jpg
 • Elan20180904-0067.jpg
 • Elan20180904-0078.jpg
 • Elan20180904-0084.jpg
 • Elan20180904-0085.jpg
 • Elan20180904-0109.jpg
 • Elan20180904-0101.jpg
 • Elan20180904-0106.jpg
 • Elan20180904-0118.jpg
 • Elan20180904-0123.jpg
 • Elan20180904-0120.jpg
 • Elan20180904-0130.jpg
 • Elan20180904-0126.jpg
 • Elan20180904-0142.jpg
 • Elan20180904-0150.jpg
 • Elan20180904-0164.jpg
 • Elan20180904-0140.jpg
 • Elan20180904-0162.jpg
 • Elan20180904-0158.jpg
 • Elan20180904-0192.jpg
 • Elan20180904-0187.jpg
 • Elan20180904-0198.jpg
 • Elan20180904-0199.jpg
 • Elan20180904-0206.jpg
 • Elan20180904-0213.jpg
 • Elan20180904-0207.jpg
 • Elan20180904-0220.jpg
 • Elan20180904-0227.jpg
 • Elan20180904-0238.jpg
 • Elan20180904-0240.jpg
 • Elan20180904-0245.jpg
 • Elan20180904-0253.jpg
 • Elan20180904-0242.jpg
 • Elan20180904-0243.jpg
 • Elan20180904-0202.jpg
 • Elan20180904-0257.jpg
 • Elan20180904-0265.jpg
 • Elan20180904-0273.jpg
 • Elan20180904-0263.jpg
 • Elan20180904-0250.jpg
 • Elan20180904-0296.jpg
 • Elan20180904-0268.jpg
 • Elan20180904-0194.jpg