Disclaimer

De inhoud van deze website is met zorg samengesteld. Toch kunnen er onjuistheden of onvolledigheden in de tekst of het beeldmateriaal voorkomen. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De informatie op deze website wordt regelmatig aangepast. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Elan Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel van de gevolgen daar van. Persoonlijke gegevens die u via onze website invoert worden strikt vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn.